5 najvažnijih odlika uspješnog nabavnog profesionalca

“Integritet znači činiti ispravne stvari čak i kada nitko ne gleda.”
(C. S. Lewis)

Osobnost nabavnog profesionalca jedan je od najvažnijih čimbenika o kojem ovisi uspješnost nabavnog procesa. Nabavni profesionalci definiraju strategiju nabave i dirigiraju pregovaračkim procesom, dok je odjel nabave ono što daje dodanu vrijednost poduzeću. Upravo radi toga, uspješni nabavni profesionalci moraju imati više od samo osnovnih vještina i kompetencija koje se vežu za ovu poziciju. Uspješni nabavni profesionalci najčešće imaju dosta zajedničih osobina, a 5 najvažnijih donosimo u nastavku:

1. Vrlo razvijene komunikacijske vještine

U odjelu nabave, dobre su komunikacijske vještine ključne za uspjeh – kako pojedinca, tako i poduzeća. Nabavni su profesionalci svakodnevno okruženi različitim ljudima s kojima moraju dobro funkcionirati kako bi svoj posao uspješno odradili. Bez obzira radi li se o dobavljačima, menadžmentu, prodaji ili kupcima, način na koji nabavljač komunicira uvijek mora biti profesionalan i primjeren situaciji, bez obzira je li komunikacija usmena ili pisana. Nabavni se profesionalac mora moći vješto izraziti, ali i saslušati potrebe druge strane s razumijevanjem. Uspješan nabavni profesionalac nije samo dobar u komunikaciji – on je i svojevrsni psiholog koji zna procijeniti situaciju i postaviti se u skladu s njom.

2. Pametne pregovaračke vještine

Ova osobina stoji uz bok komunikacijskim vještinama. Generiranje ušteda poduzeću jedna je od glavnih zadaća nabave, ali uspješan je nabavni profesionalac svjestan kako niska cijena nije jedini kriterij za ostvarivanje suradnje s pojedinim dobavljačem. Pametno pregovaranje uključuje pregovore oko kvalitete, roka dostave, budućih poslovnih odnosa i brojnih drugih uvjeta kako bi poduzeće dobilo najbolju vrijednost za novac, a pritom s dobavljačima zadržalo dobre odnose. Osim toga, odlika je najboljih i znati kada pregovore iz sale za sastanke prebaciti u nešto neformalnije, društveno okruženje.

3. Sposobnost postavljanja prioriteta

Uspješan nabavni profesionalac vješt je i u postavljanju prioriteta. Radni dan nema beskonačan broj sati, ali zadataka je često „beskonačno“ mnogo. Ukoliko pritom u poduzeću ne koristite softver za nabavu, gomila zadataka bit će još veća. Sposobnost obavljanja više stvari odjednom korisna je ukoliko osoba zna procijeniti što je važno, a što može sačekati. Ova se vještina dijelom usavršava s iskustvom, ali većim je dijelom stvar osobnosti pojedinca. Prioritete je najlakše odrediti analiziranjem potencijano najgorih scenarija koji se mogu dogoditi ukoliko se pojedini zadatak ne ostvari. Na taj način, lakše je odrediti koji zadaci zahtijevaju hitnu obradu, a koji ipak mogu malo sačekati. Korištenjem softvera za nabavu poput Ensolve, uvelike ćete smanjiti količinu operativnih zadataka, čime ćete dobiti dovoljnu količinu vremena za posvetiti se prioritetnijim stvarima na strateškoj razini.

4. Integritet i poštivanje etičkih načela

Integritet i poštivanje etičkih načela veoma su važni u većini profesija, ali za uspjeh u nabavnoj profesiji, ove su dvije osobine ključne. Govoriti sukladno vlastitom razmišljanju i ponašati se u skladu s izrečenim odlika je svake uspješne osobe, posebice u nabavi. Osobe koje se drže svojih načela poštovane su na privatnom i poslovnom planu te imaju veće šanse u svojoj karijeri napredovati do rukovodećih pozicija. Integritet implicira i pouzdanost – ukoliko osoba visokog integriteta kaže da će posao odraditi, nema sumnje da će posao zaista i biti odrađen.

Integritet i poštivanje etičkih načela dvije su osobine koje idu ruku pod ruku. Različite osobe imaju različito poimanje „ispravnog“, ali idealan će nabavni profesionalac uvijek imati snažnu unutarnju motivaciju ponašati se u skladu s etičkim načelima.

5. Pozitivan stav

Pozitivan stav možda je i najvažnija osobina uspješnih nabavnih profesionalaca, s obzirom da taj dio u velikoj mjeri ne može biti naučen. Osoba koja zadatke ne doživljava kao nešto zamorno, već na njih gleda kao na uzbudljive izazove, a odjel nabave ne smatra nužnim zlom, već esencijanim dijelom poduzeća, u svakom je slučaju u prednosti. Ako osoba voli svoj posao i smatra ga važnim, lako će i jednostavno surađivati s kolegama iz svog, ali i ostalih odjela poduzeća, upravom i vanjskim suradnicima.

Sve ove osobine spadaju u „meke“ vještine pojedinca. Neke se lako mogu naučiti i usavršavati, dok su neke urođene i sastavni su dio osobnosti. Ipak, svaka se osoba može mijenjati ako kontinuirano radi na sebi. Ukoliko iz navedenog popisa izdvojite one koje kod Vas nisu dovoljno izražene i tijekom obavljanja svakodnevnih zadataka obratite pažnju na njih, rezultati će biti vidljivi vrlo brzo.

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave