Privacy Policy

Politika privatnosti

RIS d.o.o., Kastav, Pilepčić 10, OIB: 77917801452, kontakt: info@ris.hr (u daljem tekstu RIS) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Vaša privatnost izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost Vaših podataka. Molimo Vas da povremeno provjerite Pravila privatnosti s obzirom na moguće izmjene. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Svrha prikupljanja

Kao voditelj obrade, RIS prikuplja osobne podatke u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja i funkcionalnosti web stranica, ostvarivanja poslovne suradnje, kao i u svrhu odgovora na upite postavljene od strane posjetitelja.

Plaćanja prilikom kupnje u web shop-u se provode putem sustava PayPal, kojem RIS d.o.o. ne prosljeđuje podatke o svojim korisnicima. Kako bi se kupnja izvršila, korisnik svoje podatke unosi direktno u PayPal sustav te se podaci na navedenom servisu obrađuju sukladno njihovim Pravilima privatnosti. Pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka sadržana je u članku 6. stavku 1. točkama

(b) i (f) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka).

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Osobni podaci koje posjetitelji upisuju prilikom prijave na određeni događaj ili postavljanja upita koriste se za buduću komunikaciju vezanu uz predmet prijave ili upita. Osobni podaci koje posjetitelji unose u procesu kupnje koriste se za kreiranje korisničkih podataka za prijavu u aplikaciju, početno postavljanje aplikacije i izdavanje računa. Slanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ukoliko posjetitelji odbiju upisati osobne podatke, neće biti moguće uspostaviti komunikaciju.

Podaci se pohranjuju u RIS-ovu bazu podataka i čuvaju se najviše tri godine od završetka aktivnosti vezanih uz predmet komunikacije. U slučaju da predmetna komunikacija rezultira sklapanjem ugovora, podaci se čuvaju za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

RIS neće otkrivati osobne podatke trećoj strani, osim ako to ne predstavlja zakonsku obvezu.

Kolačići (Cookies)

RIS zadržava pravo korištenja kolačića na svojim web stranicama. Kolačić je informacija koju web stranica pohranjuje na računalo posjetitelja. Kolačići na RIS-ovim stranicama pohranjuju postavke vezane uz prilagođenost web stranice pojedinačnom posjetitelju, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kada se sljedeći put otvori ista web stranica, internetski preglednik šalje podatke iz kolačića koji pripadaju toj stranici. Web stranice koje koriste kolačiće ne mogu dobiti pristup informacijama koji im nisu omogućene i ne mogu pristupiti ostalim datotekama na računalu posjetitelja.

Kolačići se još koriste za praćenje i analizu korištenja i posjećenosti RIS-ovih web stranica. U tu se svrhu koriste usluge servisa Google Analytics. Posjetitelj može samostalno zabraniti pohranjivanje kolačića na vlastitom računalu ili ih obrisati.

Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u postavkama internetskog preglednika. U slučaju zabrane pohranjivanja kolačića,

neće biti moguće koristiti neke od funkcionalnosti na RIS-ovim web stranicama.

Osobni podaci se prikupljaju temeljem Vaše privole.

Privola vrijedi do opoziva, što u bilo kojem trenutku možete ostvariti pritiskom funkcije „Odjavi se“ na newsletter formi ili pisanim putem na gore navedenu kontakt e-mail adresu. Privola je dobrovoljna. Ukoliko ne date privolu za slanje newlettera ili ju opozovete, ne možete primati Ensolva newsletter. Vaše osobne podatke RIS će koristiti isključivo za navedenu svrhu. Vaša e-mail adresa obrađuje se u elektronskom obliku uz primjenu svih propisanih i prikladnih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka. Vaši će podaci biti obrađivani isključivo od strane ovlaštenih osoba u RIS-u. Podaci su zaštićeni minimalno sljedećim mjerama sigurnosti: back-up,antivirusni programi, antimalware programi, firewall, a pristup istima je omogućen samo ovlaštenim osobama. Podaci se pohranjuju u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, odnosno dok RIS bude upućivao newsletter ili do opoziva privole. Vaše je pravo u svakom trenutku povući privolu za slanje informativnog sadržaja ukoliko više ne želite primati isti.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, posjetitelj ima pravo od RIS-a zatražiti pristup osobnim podacima i njihov ispravak ili brisanje. Osim toga, posjetitelj ima pravo na ograničavanje obrade koja se na njega odnosi, na ulaganje prigovora na takvu obradu te pravo na prenosivost podataka. Upiti vezani uz ostvarivanje navedenih prava šalju se na adresu sigurnost@ris.hr.

Ako smatraju da su im prekršena prava vezana uz zaštitu osobnih podataka, posjetitelji mogu podnijeti prigovor nadzornom tijelu, osobito u državi članici EU u kojoj imaju uobičajeno boravište, u kojoj je njihovo radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja. Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave