Impresum

Naziv

RIS d.o.o

Sjedište

Kastav, Pilepčić 10

Račun:

HR4323600001101315189 otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

Upis:

Društvo upisano u Trgovačkom sudu u Rijeci pod brojem Tt-95/9478-4

MBS:

040068316

OIB:

77917801452

Temeljni kapital

Temeljni kapital iznosi 44.600,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Predsjednik odbora:

Pavlić M.

Članovi odbora:

Zamlić I.

Golem M.

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave