6 razloga zašto uspješna poduzeća biraju Ensolvu

“Bez podataka, samo si još jedna osoba s mišljenjem.”
(W. Edwards Deming)

Uspješno upravljanje troškovima direktno utječe na prihode – zato je pametna nabava prioritet uspješnih poduzetnika. Informatizacija nabave radikalno je promijenila način poslovanja pa je u konceptu suvremenog menadžmenta, utemeljenom na detaljnoj analizi podataka, dobila ključnu ulogu pri donošenju odluka.

RIS d.o.o. vodeća je IT tvrtka u Hrvatskoj i široj regiji koja se specijalizirala za razvoj pametnih rješenja iz područja upravljanja troškovima – elektroničku nabavu i analizu troškova. Sektor nabave obavlja ogromnu količinu operativnog posla pa se često ne zna tko, što i koliko čega želi nabaviti. Osim toga, u nabavnom se procesu generira i prikuplja opsežna dokumentacija koja se arhivira na različitim mjestima (Word, Excel, Outlook, limeni ormari i sl.). Posljedice toga su šume nepreglednih podataka te otežano upravljanje i nemogućnost nadzora nad novčanim tijekovima u tvrtci. Ensolva integrira cjelokupan nabavni proces, a korisnicima donosi brojne prednosti! Evo šest ključnih razloga zašto uspješni poduzetnici biraju Ensolvu:

1. Samo jedna aukcija može otplatiti nabavu Ensolve

Nedostatak sredstava jednostavno nije dovoljno dobar argument za neulaganje u softver za nabavu jer se pomoću modula eAukcije ostvaruju direktne uštede. E-aukcije omogućuju postizanje najkonkurentnijih cijena traženih proizvoda, s obzirom da se ponuđači natječu direktno i transparentno. Takav način nabave pruža dodatnu sigurnost nabavnim profesionalcima u vidu postizanja najpovoljnije ponude. Ponekad je dovoljna samo jedna aukcija za povrat sredstava uloženih u softver!

2. Stvara uštede vremena i novca

Ensolva pojednostavljuje procese naručivanja i odobravanja, omogućuje upravljanje i monitoring nabavnih projekata u stvarnom vremenu, a odluke se donose temeljem detaljnih analiza. Ensolva smanjuje rizike, savladava izazove te štedi vrijeme i novac. Istraživanja su pokazala kako poduzeća koja u procesu nabave koriste Ensolvu imaju barem tri puta više vremena za ostale poslove i 50 posto niže operativne troškove nego ranije. Iz tog razloga, nabavnim profesionalcima ostaje dovoljno vremena za razmišljanje i inoviranje poslovnih procesa, što naposljetku pozitivno utječe i na cjelokupno poslovanje tvrtke.

3. Olakšava gospodarenje novcem

S obzirom na ogromnu količinu podataka koje proces nabave zahtijeva, teško je kontrolirati i pratiti troškove u stvarnom vremenu. Analiza podataka postaje mukotrpan proces koji iziskuje ulaganje velike količine vremena, a svejedno ne daje rezultate koji se mogu dobiti korištenjem softvera za nabavu. Ensolva za Vas automatski bilježi svaku poduzetu aktivnost te omogućava trenutačan uvid u stanje nabave. Na taj način možete vršiti kontinuirani monitoring troškova.

4. Centralizira nabavu

Nabavni su profesionalci često zatrpani papirologijom – kako u fizičkom, tako i u digitalnom obliku. Dokumentacija se često sprema na različita mjesta te je poprilično teško pravovremeno doći do željenih informacija. Upravo radi toga, Ensolva sistematizira i centralizira podatke te upravlja svim fazama nabave jedne organizacije! Svi podaci i informacije nalaze se na jednom mjestu i dostupni su u svakom trenutku. Izvrstan način da se riješite nestalih zapisa i nenadanih dodatnih izdataka na kraju mjeseca!

5. Upravlja cjelokupnim procesima nabave, integrira sve sudionike, omogućava nadzor i kontrolu nad troškovima

Je li Vam se ikada dogodilo da nabavni proces traje predugo, a da je razlog tome bila dokumentacija koja je „zapela“ u procesu čekanja na odobrenje? Uz Ensolvu, takvi slučajevi postaju prošlost! Cjelokupni nabavni proces odvija se na jednom mjestu, što olakšava komunikaciju koja se provodi u stvarnom vremenu. Na taj Vas način samo nekoliko klikova dijeli od uspješnog nastavka nabavnog procesa!

6. Za kraj, no ne manje važno, Ensolva udovoljava načelima ekologije

Papir je materijal koji nastaje preradom drva, uz dodatak kemijskih supstanci i vode. Osim što se za njegovu proizvodnju uništavaju šume, mnoge kemikalije koje se u tom procesu koriste, kao posljedicu imaju štetne učinke na okoliš, ali i na čovjeka. Smanjenjem uporabe papira, a samim time i drveta općenito, šumama vraćamo njihovu primarnu ulogu – proizvodnju kisika. Ne kaže se bez razloga da su šume pluća planete – opstanak šuma od neprocjenjive je važnosti za kompletan opstanak planeta Zemlje. Čuvajte prirodu i u svom poslovanju koristite Ensolvu jer nabava u Ensolvi odvija se gotovo bez ijednog potrošenog papira!

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave