Digitalna transformacija vs. informatizacija nabave

Da bi ostale konkurentne u novom, digitalnom poslovnom okruženju, u kojem tehnologija postaje sve dominantniji pokretač modernih poslovnih modela, kompanije su primorane unaprijediti stare poslovne modele nabave i digitalno transformirati nabavne procese.

Digitalna transformacija (DT) podrazumijeva proces poslovne transformacije nabave, unutar koje Vaša organizacija usvaja nove poslovne modele, digitalizira i ubrzava svoje nabavne aktivnosti, kako bi se u potpunosti iskoristile poslovne prilike kreirane digitalnim tehnologijama. Digitalna transformacija nabave i znanje ugrađeno u automatizirane procese neće samo uštedjeti Vaš novac, već će imati i pozitivne efekte na produktivnost. Na taj način, moći ćete se više fokusirati na stratešku nabavu i pronalaženje kreativnih rješenja koja će unaprijediti Vaše poslovanje! Digitalna nabava poslovnoj organizaciji donosi bolje operativne performanse, povećanu agilnost i profitabilnost, inovativnost i privrženije dobavljače.

Digitalna transformacija ili informatizacija nabave

Riječ je o dva pojma koja su bliskog, ali ne i istog značenja. Prilikom svojih predavanja često naglašavamo razliku u značenju jer se često koriste u pogrešnom kontekstu što uzrokuje nesporazume.

Informatizacija je jednostavniji postupak i podrazumijeva prebacivanje postojećih poslovnih procesa na ICT bez mijenjanja poslovnih procesa. Ukoliko ste postojeći poslovni proces podržali implementacijom digitalnih alata, onda ste informatizirali svoje poslovanje. Proces je ostao isti, ali se odvija pomoću ICT opreme.

Primjer iz prakse: Narudžbenice ste ranije popunjavali ručno na bloku iz Narodnih novina. U međuvremenu ste uveli izradu narudžbenica u PDF dokumentu, ali i dalje ih distribuirate po istom principu. To znači da ste informatizirali poslovni proces izrade narudžbenica.

Digitalna transformacija je pojam širi od informatizacije. Ona ciljano mijenja poslovanje i predstavlja revoluciju u načinu poslovanja pritom koristeći ICT opremu za informatizaciju novog poslovnog procesa. Obuhvaća tri faze: bussiness, promjenu i ICT rješenja.

Digitalnu transformaciju ne provode informatičari, nego voditelji projekata u kojima je informatika tek dio projekta. Osnovna zadaća DT je briga o poslovanju. Voditelji projekta traže nova rješenja i pritom koriste IoT (Internet of things), mobitele, poboljšavaju komunikaciju svih aktera, centraliziraju razmjenu informacija, prate i distribuiraju informacije o svim fazama proizvoda i usluge, povezuju sve učesnike neovisno o granicama kompanije i države.

Važna pitanja o poslovanju koja DT postavlja:

  • Kako „proizvesti“ novac?
  • Kako balansirati prihode i troškove?
  • Zašto se nešto radi? Zašto baš tako?
  • Što je problem? Kako naći novo rješenje – ne poboljšanje?
  • Kako mijenjati staru praksu, razvijati novi pristup, implementirati nove ideje i redizajnirati?
  • Ne se baviti organizacijom ili pojedinim aktivnostima, nego procesom nabave.

Primjer iz prakse: Narudžbenice ste ranije popunjavali ručno na bloku iz Narodnih novina. U međuvremenu ste uveli online obrazac za izradu narudžbenica koje se distribuiraju putem sustava i arhiviraju unutar sustava. To znači da ste digitalizirali poslovni proces izrade narudžbenica.

Kako Vam Ensolva može pomoći?

Ensolva je dizajnirana da tehnološki osposobi odjele nabave te da brzo i bezbolno prođu kroz proces digitalne transformacije i tako brže i efikasnije ostvare svoje poslovne ciljeve koji su usklađeni s ciljevima kompanije. Ensolva se prilagođava Vašim jedinstvenim potrebama i omogućava Vam da pojednostavite kompleksne poslovne aktivnosti, kreirate i implementirate nove poslovne modele te na taj način zadovoljite rastuće digitalne potrebe svoje kompanije i ostvarite prednost nad konkurentima.

Do sada smo uspješno realizirali niz projekata, u okviru kojih smo organizacijama iz različitih sektora omogućili da se digitalno transformiraju te unaprijede svoje nabavne modele.

Ukoliko poslujete na zastarjelom poslovnom modelu, morate biti svjesni da je pitanje trenutka, kada će Vas uz korištenje inovativnijeg pristupa poslovanju ili uz pametnije korištenje tehnologije, nadvladati jedan od pametnijih i bržih konkurenata, te na taj način i preuzeti Vaše tržište.

Ne dozvolite da budete jedna od ovih kompanija!

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave