Engleska reverzna aukcija

Engleska reverzna aukcija je najpopularniji tip aukcije među iskusnim nabavljačima.

Riječ je o aukcijskom postupku u kojem se početna cijena smanjuje za vrijeme trajanja aukcije temeljem unosa ponuda od strane ponuditelja, od početne (najviše) do krajnje (najniže) cijene. Pregovori se ne vode licem u lice, već se dobavljači na digitalnom tržištu međusobno bore za dodjelu posla i licitiraju svoju ponudu u skladu sa zadanim parametrima.

Uspješno provedena engleska aukcija rezultira postizanjem najboljeg omjera cijene i kvalitete te generiranjem dodatnih ušteda.

Engleska reverzna aukcija u praksi

Kroz Ensolvu je do sada provedeno nekoliko stotina aukcija, ali u najljepšem sjećanju ostala nam je jedna od prvih.

Kupac je nabavljao uslugu održavanja poslovnih prostora za godinu dana. Ponude na natječaj predalo je više od deset dobavljača, a ponuđene cijene bile su podjednake. Bila je to idealna situacija da se pregovarački postupak finalizira engleskom reverznom aukcijom. S obzirom na to da se poslovnice nalaze na velikom broju različitih lokacija u više županija, kupac je kreirao više aukcija koje su se provodile na razini svake županije zasebno u isto vrijeme. Sveukupno je sudjelovalo 11 dobavljača, a kupac je ovom aukcijom postigao sljedeće:

 • pregovarački postupak skratio je na sat vremena (ranije je za nabavu ove usluge u prosjeku trajao dva tjedna, op.a.)
 • postigao je uštedu od čak 35% u odnosu na najnižu cijenu postignutu na ranije provedenom tenderu.

U kojim slučajevima i kako koristiti englesku reverznu aukciju?

Na prvi pogled engleska aukcija doima se kao jednostavan i lak postupak. Međutim, ukoliko se koristi pogrešno, željeni uspjeh može izostati, a stvari se mogu zakomplicirati.

U nastavku pročitajte naše preporuke za uspješnu uporabu engleske reverzne aukcije:

 1. Engleska reverzna aukcija nije primjenjiva u svakoj situaciji (zato i postoje različiti tipovi aukcija)!
 2. Englesku reverznu aukciju koristite kada imate veći broj dobavljača koji su predali podjednake ponude!
 3. Izbjegavajte provođenje aukcija prema jednom pripremljenom predlošku! Svaki nabavni projekt je specifičan i zahtijeva drugačiji pristup, a samo jedan pogrešno definirani parametar može rezultirati neuspjehom.
 4. Prije kreiranja aukcije uvijek prikupite ponude (RFQ) i osigurajte SVE potrebne informacije.
 5. Početne cijene na aukciji definirajte u skladu s prikupljenim ponudama!
 6. Iako su reverzne aukcije u poslovnom svijetu mainstream, mnogi dobavljači još uvijek nisu sudjelovali u aukcijskim događajima. Educirajte svoje dobavljače, pripremite edukacijske materijale, objasnite im kako funkcionira engleska reverzna aukcija i uputite ih na koji način će sudjelovati.
 7. Neposredno prije prave aukcije održite testnu aukciju kako bi dobavljači mogli provjeriti zadovoljavaju li sve tehničke uvjete za sudjelovanje na aukciji. Potaknite ih da se pripreme i postave pitanja prije nego započne prava aukcija.
 8. Engleska reverzna aukcija idealan je alat kada nabavljate robe ili usluge koje nudi veći broj tvrtki (npr. čišćenje, prijevoz, papir, hranu, isl.).
 9. Poslujte prema etičkim i moralnim načelima! Vaši dobavljači su Vaši partneri!
 10. Ključan element uspjeha je definiranje parametara aukcije koje zavisi o različitim čimbenicima (broju dobavljača, cijeni koju želite postići, društvenim uvjetima, konkurenciji, prikupljenim ponudama…). Zato je važno imati što više informacija (Preporuka 4.) Pobrinite se da Vaš softver ima što više različitih opcija za kreiranje aukcije i podešavanje parametara.

Poželjne funkcionalnosti softvera za englesku reverznu aukciju

Kako bi parametri bili najbolje moguće postavljeni poželjno je da softver za provođenje aukcija nudi što više mogućnosti:

 • Provođenje testne aukcije
 • Različite opcije snižavanja početne cijene: kupac može definirati minimalna ili točna smanjenja i/ili druga posebna pravila za podnošenje ponuda (npr. nova niža cijena mora biti minimalno 1.000 kn niža od trenutne cijene ili odabir minimalnog postotka sniženja cijene).
 • Odabir postavki za automatsko produžavanje aukcije: duljina trajanja produžetka, odabir trenutka za produžavanje aukcije (npr. ako se ponuda preda u posljednjoj minuti i koliko dugo će trajati produžetak).
 • Mogućnost ručnog i automatskog pokretanja aukcije.
 • Mogućnost pauziranja aukcije ukoliko neki od dobavljača ima tehničke probleme.
 • Mogućnost prekida aukcije prije isteka vremena.
 • Mogućnost odabira informacija koje će biti vidljive dobavljačima: broj sudionika, svoju poziciju, vlastitu ponudu, najbolju ponudu. Te opcije moraju se moći kombinirati.
 • Praćenje tijeka aukcije u stvarnom vremenu.
 • Iako se podrazumijeva, imena sudionika aukcije moraju biti sakrivena za vrijeme trajanja aukcije.

OVDJE pogledajte našu ponudu, a u sljedećem blogu saznajte sve što Vas je ikada zanimalo o japanskom tipu reverzne online aukcije!

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave