Ensolva na Konferenciji o digitalizaciji industrije u BiH

U organizaciji Targer E&C Sarajevo, 09. i 10.09. u Neumu održana je Konferencija o digitalizaciji industrije koja je okupila nešto više od 80 sudionika iz preko 50 kompanija.

Svi su oni željeli saznati više o jednoj od najaktualnijih tema danas – digitalizaciji industrije.

Po završetku inspirativnih predavanja, radionica i panel rasprava iskristaliziralo se…
… da je digitalizacija danas neophodna za podizanje efikasnosti i uspjeh kompanije.

… da digitalna transformacija donosi i određene promjene u kulturi kompanije.

… da je za uspjeh digitalne transformacije nužno definirati strategiju.

… da je u proces digitalizacije bitno uključiti zaposlenike.

Što su o digitalizaciji rekli vodeći BiH stručnjaci?

Direktor Targer E&C Tarik Kadrispahić prilikom otvaranja konferencije naglasio kako digitalizacija više nije pitanje izbora, nego prijeka potreba.

Badema Durkić Keško predstavila je svoje istraživanje o stanju kompanija u BiH po pitanju digitalizacije. Rezultati su pokazali da samo 50% od 70 ispitanih kompanija u BiH koristi ERP sustav. Glavni razlozi nedovoljnog nivoa digitalizacije su: nedostatak zaposlenika koji znaju koristiti digitalne alate, manjak informacija o tehnologijama te visoka cijena programskih rješenja.

Osviještenost menadžera o potrebi digitalizacije i dalje je na niskom nivou, a u svom izlaganju Drago Cmuk iz tvrtke CadCam naveo je da je to i ujedno najčešća prepreka digitalne transformacije.

„Tvrtka bez digitalne strategije je kao zmija bez glave. Mrtva, iako se miče.“ Ovim riječima je Drago Cmuk dao do znanja da bez postojanja digitalne strategije, tvrtka NE može provesti uspješnu digitalizaciju.

Da digitalna transformacija donosi brojne prednosti pokazao je Semir Hrvić, direktor IT-ja u AS Holdingu. Grupacija od 16 kompanija, 4800 zaposlenika i izvozi svoje proizvode na pet kontinenata, digitalnom transformacijom povećala je efikasnost, uspostavila bolju kontrolu i praćenje poslovnih procesa te u realnom vremenu osigurala pristup stvarnom stanju proizvoda.

Tvrtka Yanoka Sarajevo i partneri implementirali su prvi projekt industrije 4.0 u BiH. Predstavnik tvrtke Ljubomir Mrđenović naveo je da digitalizacija potražuje različite tehnologije. Plan kompanije je okupiti stručnjake i organizacije koje svojim tehnologijama mogu doprinijeti procesu digitalizacije.

Igora Bošnjak sa Sveučilišta u Mostaru proveo je istraživanje među menadžerima i vlasnicima kompanija koje je pokazalo da je BiH u Trećoj industrijskoj revoluciji. Rezultati istraživanja samo su još jedan  pokazatelj osviještenosti menadžera i vlasnika o važnosti digitalizacije.

O primjeni agile metoda u digitalizaciji industrije govorio je Nedžad Junuzunović: „Digitalna transformacija je način na koji organizacija stiče održivu konkurentsku prednost pametnom upotrebom tehnologije.“

Naveo je osam ključnih koraka za uspješnu digitalnu transformaciju:

  1. Kreiranje digitalne strategije
  2. Formiranje tima za digitalnu transformaciju koji će raspored implementacije projekata uskladiti sa strateškim ciljevima kompanije
  3. Postavljanje odgovarajuće strukture za planiranje i provođenje digitalne transformacije
  4. Alociranje potrebnih resursa
  5. Priprema projektnih timova za agilni pristup digitalnoj transformaciji
  6. Osigurati da projekte vode educirani projektni menadžeri
  7. Kontaktirati potencijalne dobavljače digitalnih rješenja
  8. Agilna implementacija.

Dinamici konferenciji pridonijele su i dvije panel rasprave. U prvom panelu sudionici su pokušali odgovoriti na dilemu je li digitalna tvornica mit ili stvarnost. U drugom panelu vodila se rasprava kako zaposlenike uključiti u proces digitalizacije i kako na vrijeme transformirati kulturu kompanije.

Sudionici su imali priliku pohađati kreativne i edukativne radionice u organizaciji CadCam Solutions Sarajevo i Yanoka Sarajevo. Radionice su pokazale kompleksnost planiranja te da alati koje koristimo u svakodnevnom radu ne mogu odgovoriti na sve izazove. Iz toga proizlazi da je potrebno uključiti i druge digitalne alate. Neke od tih novih alata pokazani na radionici.

Na drugoj radionici predstavljen je novi proizvod na tržištu u kojem sudjeluje nekoliko kompanija iz BIH i Srbije i koji će uskoro biti široko promoviran.

Konferencija je završena nagradama i pozitivnim dojmovima svih sudionika.

Ensolva je podržala konferenciju kao brončani sponzor, a buduće konferencije u organizaciji Targer E&C Sarajevo očekujemo s nestrpljenjem.

Kako je izlgedala konferencija možete pogledati galeriju fotografija na Linku.

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave