Ensolva na Nabavnoj konferenci 2021 u Portorožu!

Ensolva je sve poznatija na širem regionalnom tržištu i sve su češći upiti kompanija iz regije, a posebno sa slovenskog tržišta. Iz tog smo se razloga odlučili predstaviti nabavnim profesionalcima koji će se 14. i 15. lipnja okupiti u Portorožu na stručnom skupu Nabavna konferenca 2021.

Za tu priliku pripremili smo zanimljivo predavanje na temu unapređenja nabave u malim i srednjim poduzećima. U fokusu prezentacije nije samo digitalizacija, nego ćemo se osvrnuti i na sve ono što joj prethodi. Diskutirat ćemo o cjelokupnoj problematici nabavnog procesa, gdje zapinje i zašto, te ćemo ponuditi prijedloge rješenja.

Svoje predavanje Josip Bešta najavio je ovim riječima:

E2E proces je proces koji zbog zahtjeva tržišta i količine podataka ne može funkcionirati bez novih tehnologija (AI, ML i RPA) no uz svu buku “digitalnog” i “transformacije” se ne smije zaboraviti da implementacija te digitalne transformacije mora biti simbioza top-down i bottom-up pristupa temeljena na edukaciju stručnjaka u nabavi koji će uz pomoć tih alata omogućiti da E2E proces bude ravnopravan sudionik cirkularne ekonomije.

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave