Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ensolva na Nabavnoj konferenci 2021 u Portorožu!

Ensolva je sve poznatija na širem regionalnom tržištu i sve su češći upiti kompanija iz regije, a posebno sa slovenskog tržišta. Iz tog smo se razloga odlučili predstaviti nabavnim profesionalcima koji će se 14. i 15. lipnja okupiti u Portorožu na stručnom skupu Nabavna konferenca 2021.

Za tu priliku pripremili smo zanimljivo predavanje na temu unapređenja nabave u malim i srednjim poduzećima. U fokusu prezentacije nije samo digitalizacija, nego ćemo se osvrnuti i na sve ono što joj prethodi. Diskutirat ćemo o cjelokupnoj problematici nabavnog procesa, gdje zapinje i zašto, te ćemo ponuditi prijedloge rješenja.

Svoje predavanje Josip Bešta najavio je ovim riječima:

E2E proces je proces koji zbog zahtjeva tržišta i količine podataka ne može funkcionirati bez novih tehnologija (AI, ML i RPA) no uz svu buku “digitalnog” i “transformacije” se ne smije zaboraviti da implementacija te digitalne transformacije mora biti simbioza top-down i bottom-up pristupa temeljena na edukaciju stručnjaka u nabavi koji će uz pomoć tih alata omogućiti da E2E proces bude ravnopravan sudionik cirkularne ekonomije.

PODIJELI OVU PRIČU

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave