Etičko ponašanje u nabavi

“Nema načina za postizanje poslovnog uspjeha bez poštivanja visoke razine etičkih standarda.”
(J. Belfort)

Etičko ponašanje u nabavi igra veoma značajnu ulogu. Nabava je odjel koji svakodnevno surađuje s velikim brojem dobavljača: odabire ih, procjenjuje, pregovara s njima i sklapa poslove koji direktno utječu na poslovanje poduzeća. U interakciji s dobavljačima, ali i bilo kojom drugom osobom s kojom surađuje, nabava mora njegovati pošten i nepristran odnos, sukladan etičkim načelima – kako vlastitim, tako i načelima tvrtke. U nabavnoj profesiji nema mjesta nemoralnim i ilegalnim praksama poput podmićivanja, favoriziranja ili nelegalnog nabavljanja jer takvo ponašanje može trajno naštetiti tvrtci. Upravo radi toga, važno je na razini tvrtke definirati etički kodeks te voditi računa o tome da ga se svi u tvrtci pridržavaju. Neke od najčešćih iskušenja u koja nabava dolazi, kao i načine na koje ih možemo izbjeći donosimo u nastavku:

Sukob interesa

Sukob interesa najčešći je etički problem s kojim se potencijalno nabava, ali i ostali odjeli poduzeća mogu susresti. Radi se o situacijama u kojima pojedinac koji obavlja određenu funkciju ili djelatnost dolazi u priliku da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama, društvenim skupinama i organizacijama, a nauštrb interesa javnosti, tvrtke ili osoba koje su mu dale povjerenje.

Zaposlenici koji sklapaju ugovore i nabavljaju robu ili usluge od pojedinaca ili tvrtki s kojima imaju osobni ili obiteljski odnos štete poduzeću na način da ga svjesno izlažu riziku ili, u blažem slučaju, dobra ili usluge preplaćuju, čime se novac u nabavi ne štedi, već svjesno rasipa. Dobra politika upravljanja nabavom trebala bi objasniti situacije koje predstavljaju sukob interesa te zabraniti nabavu gdje sukob interesa postoji.

Mito i korupcija

Čak i kada sukob interesa nije očit, odnosi između zaposlenika i dobavljača u pojedinim slučajevima mogu biti zabrinjavajući radi sumnje da je zaposlenik primio mito. Korupcija ili podmitljivost u pravnom smislu kazneno je djelo zlouporabe povjerenja ili dužnosti koju pojedinac obnaša u upravi, sudskoj vlasti, gospodarstvu, politici, školstvu, kulturi i umjetnosti te u negospodarskim subjektima ili organizacijama, radi stjecanja materijalne ili nematerijalne koristi za koju nema pravnu osnovu.

Ukoliko nabavni profesionalac od dobavljača primi bilo kakvu vrstu naknade – bilo u obliku gotovine ili darova, s pravom se može posumnjati na primanje mita, što može ugroziti ne samo njegovu poziciju u tvrtci, već i reputaciju poduzeća. „Koristi“ dobivene iz neetičkog ponašanja nipošto nisu vrijedne posljedica koje takav prekršaj za sobom nosi. Politika koja zabranjuje zaposlenicima da primaju darove ili druge nagrade od dobavljača može dugoročno pozitivno utjecati na etičko ponašanje unutar tvrtke i zaštititi organizaciju od potencijalne loše reputacije.

Diskriminacija

Diskriminacija dobavljača na temelju nacionalnosti, vjere, spola ili bilo kojeg drugog čimbenika koji nije povezan sa samim proizvodom ili uslugom, kosi se s etičkim načelima, a često i sa zakonom. Prema načelu ravnopravnosti, svi bi dobavljači trebali imati jednak tretman i jednake šanse za ostvarivanje suradnje. Jasno je da niti jedan oblik diskriminacije nije u skladu s etičkim načelima, ali dodatno osiguranje poštivanja načela ravnopravnosti na razini poduzeća može se postići uvođenjem etičkog kodeksa i poticanjem antidiskriminacijske politike.

Proizvodi ili usluge koji se kose standardima kvalitete

Nabava proizvoda i/ili usluga za koje se zna da su nesigurni, neprovjereni ili nedovoljno kvalitetni možda daje najmanje povoda za etičku zabrinutost kada je riječ o upravljanju nabavom u odnosu na ranije navedeno, ali nikako se ne smije zanemariti. Naime, namjernu nabavu dobara ili usluga koji korisnicima mogu nanijeti potencijalnu štetu radi nedostatne kvalitete treba izbjegavati po svaku cijenu, i to ne samo radi toga što bi ozljede ili druga vrsta štete nanesene korisniku potencijalno mogle dovesti do spora, već i radi toga što loša kvaliteta može dugoročno naštetiti poslovanju i reputaciji poduzeća. Upravo radi toga, upravljanje nabavom trebalo bi njegovati politike kojima se zabranjuje kupnja dobara ili usluga koje štete sigurnosti ili su nezadovoljavajuće kvalitete.

Svako poduzeće ili organizacija koja drži do sebe mora imati razrađen snažan etički kodeks koji definira sve poslovne procese, pa tako i proces nabave. Kako bi kodeks zaživio u praksi, zaposlenike je važno redovito obučavati o etičkom ponašanju. Benefiti koje ovakav pristup donosi su: veća učinkovitost i vrijednosti koje proizlaze iz aktivnosti nabave, bolji imidž poduzeća ili organizacije, povećana lojalnost krajnjih kupaca i bolje prihvaćanje od strane javnosti. Kod poticanja etičkog ponašanja u poduzeću, od velike će pomoći biti i Vaš softver za nabavu. Ensolva je alat koji će pridonijeti transparentnosti, ali i pomoći odjelu nabave pri objektivnom odabiru potencijalnih dobavljača.

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave