Izgradnja strateških odnosa s dobavljačima

“Umrežavanje nije prikupljanje kontakata!
Umrežavanje je stvaranje odnosa.”

(Michael Rajiv Shah)

U današnje vrijeme, kada se poslovanje odvija brže no ikad, prikupljanje informacija o dobavljačima i osnaživanje suradnje s njima postalo je neopisivo važno za uspješnost poduzeća. Kvalitetna suradnja donosi dobre odnose, a samim time i bolje uvjete za Vas – kupce. Upravo iz tog razloga, odnosima s dobavljačima u zadnje se vrijeme posvećuje sve više pažnje.

Zašto graditi odnose s dobavljačima?

Prvenstveno iz razloga što, ukoliko nabava uspije uspostaviti dobre i na povjerenju temeljene odnose s dobavljačima, Vaše poduzeće može imati samo korist. Kvalitetni odnosi s dobavljačima mogu značajno utjecati na kvalitetu i cijenu isporučenih dobara i usluga, kao i na učinkovitost te brzinu izvršenja ugovorenih poslova. Takav način poslovanja otvara nove mogućnosti pregovaranja, a dijeljenjem svoje vizije i ciljeva s dobavljačima, oni dobivaju uvid u ono što je Vašem poduzeću važno. Na taj se način stvara stabilno poslovno okruženje u kojem obje strane imaju brojne benefite. Samim time, takva je situacija povoljna i za dobavljača i za Vas.

Kako se to postiže?

Na ovo Vas pitanje odgovor vjerojatno zanima još od početka ovog članka. Kako izgraditi dobre odnose s dobavljačima kada radite s toliko različitih? Ključ uspjeha leži u definiranju i sistematizaciji najznačajnijih dobavljača te stavljanju fokusa na odnose s njima.

Naime, poprilično je realno da, ukoliko radite s velikim brojem različitih dobavljača, nećete biti u mogućnosti sa svima surađivati jednako. Portal Jaggaer.com, stoga, savjetuje njihovo razvrstavanje u različite segmente kao što su, primjerice, srebrni, zlatni i platinasti – prema kriterijima koji najbolje odgovaraju Vašem poslovanju (npr. broj ugovorenih poslova, najbolji uvjeti, misija i ciljevi slični Vašima i sl.). Ipak, u ovom se dijelu nikako ne smije zanemariti transparentnost. Unatoč tome što ćete nekim dobavljačima posvetiti malo više pažnje, od krucijalne je važnosti da svima osigurate jednake uvjete za suradnju.

Nakon samog razvrstavanja dobavljača u „kategorije“, valja se fokusirati na samu izgradnju kvalitetnih odnosa:

    • Osobna komunikacija s dobavljačima

Kako bi se potakla bolja poslovna suradnja, dobro je s ključnim dobavljačima upoznati se osobno. U svijetu u kojem se sve više svakodnevno komunicira putem digitalnih medija, postaje sve jasnije da niti jedan oblik komunikacije nema toliku vrijednost kao komunikacija „licem u lice“. Osobnom komunikacijom – odlaskom na ručak, kavu ili bilo koju drugu vrstu sastanka, stvara se prilika za osobnim povezivanjem i razgovorom o stvarima koje nisu nužno vezane za sâm posao, ali su ključne za uspostavljanje dobrih odnosa i poboljšanje suradnje. U osobnom kontaktu često možemo čuti korisne informacije o kojima ne bismo nikada razgovarali putem e-maila ili telefona, kao i naučiti neke nove stvari. Čovjek je društveno biće koje ne može funkcionirati bez interakcije s drugim ljudima. Zašto onda sve više izbjegavamo kontakt uživo?

    • Definiranje očekivanja s obje strane

Svi se dobri odnosi temelje prvenstveno na obostranom povjerenju i poštovanju. Ipak, uspostavljanje takvog odnosa dugotrajan je proces za kojeg su preduvjet jasno definirana očekivanja s obje strane. Dobro je upoznati dobavljače sa svojim ciljevima i misijom, kao i uvažavati njihove stavove i razmišljanja. U poslovnim pregovorima, važno je pronaći zajednički jezik i stvarati kompromise kako zadovoljstvo ne bi izostalo ni s jedne ni s druge strane.

    • Prikupljanje povratnih informacija

Uobičajena je praksa u poduzećima koja drže do sebe, od poslovnih suradnika (a samim time i dobavljača) tražiti povratne informacije kroz različite ankete. Analizom prikupljenih podataka, dobivaju se korisne informacije o kvaliteti suradnje, kao i spoznaje o tome koje je segmente potrebno unaprijediti kako bi ona bila još bolja. Kako biste što bolje prikupili i analizirali podatke o svojim dobavljačima, možete se poslužiti i softverom za nabavu jer kroz razvoj Ensolve nismo zapostavili ni taj dio. Ensolva Vam pruža cjelovit uvid u informacije o dobavljačima – kontakte, dokumente, njihove proizvode, kao i prethodno ostvarene suradnje te ih automatski ažurira i sistematizira kako bi Vam bili dostupni u bilo kojem trenutku. Prikupljanje i analiza podataka o dobavljačima ključan je preduvjet za izgradnju dobrog odnosa jer, kako zaključuje portal Women in Adria, bez toga, nažalost, možemo stvoriti efekt vožnje s povezom preko očiju: ne znamo niti kuda idemo, niti kada i hoćemo li uopće doći do cilja.

I za kraj, no ne i manje važno, na ovom putu izgradnje dobrih odnosa, bilo bi dobro u tvrtci imati osobu koja će ovakve odnose njegovati. Nije nužno da ta osoba bude dobar pregovarač, ali je svakako od ključne važnosti da se radi o osobi koja je sposobna uspostaviti dobru i kvalitetnu komunikaciju s Vašim poslovnim partnerima na duge staze. Započnite s ovakvim sustavom poslovanja već danas – odredite koji su Vaši ključni partneri i krenite graditi odnose koji će Vašem poslovanju donijeti neizmjerne i dugoročne koristi!

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave