Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Kako će uvođenje Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) utjecati na nabavu?

Održivost je goruća tema u poslovanju i društvu, a posebno od ove godine kada se uvode veće promjene na tom planu. Europska unija je uvela Direktivu o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) s ciljem postizanja više transparentnosti, dosljednosti i bolje usporedbe održivosti među europskim korporacijama. U ovom blogu istražujemo što CSRD znači za poslovni svijet i održivost s naglaskom na nabavu te kako će utjecati na korporativno izvještavanje.

Koji je cilj Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti?

Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti, odnosno skraćeno CSRD, ima za cilj unaprijediti izvještavanja korporacija o njihovim održivim praksama. Ova direktiva proširuje obvezu izvještavanja o nefinancijskim informacijama na šire područje korporativne održivosti pa se proširuje na aspekte ekologije, socijalnog i ljudskih prava te borbe protiv korupcije. Glavni cilj svega je osvijestiti utjecaj poslovanja na prije navedene aspekte te generalno povećati transparentnost i prakse održivosti.

Što će se promijeniti uvođenjem ove Direktive i koje su prednosti?

Ova Direktiva će se početi primjenjivati na srednje i velike korporacije sa sjedištem u EU, one će morati davati detaljne informacije o svojim održivim praksama. Izvještaji će se dostavljati u digitalnom format što olakšava pristup i analizu podataka te će biti podvrgnuti reviziji kako bi se potvrdila njihova vjerodostojnost i pouzdanost. Direktiva će povećati transparentnost poslovanja i bolje razumijevanje korporativnih praksi. Jasnije izvještavanje o održivosti pomoći će korporacijama da bolje upravljaju rizicima vezanim uz ekologiju, društvo i upravljanje. Dosljednije izvještavanje omogućit će bolju usporedivost između različitih korporacija. Iako CSRD donosi niz prednosti, korporacije će se suočiti s izazovima implementacije. Potrebno je uložiti resurse u prikupljanje podataka, digitalizaciju izvještavanja te eventualno reviziju.

Kako će CSRD utjecati na nabavu?

Nabava je ključna funkcija poslovanja koja može bitno utjecati na održivost, a CSRD će dodatno naglasiti važnost integracije održivosti u nabavne procese. CSRD traži detaljno izvještavanje o održivosti, što uključuje i podatke iz područja nabave. Bit će bitno prikupljati i dijeliti informacije o održivosti dobavljača, a to će postati i ključni faktor kod odabira dobavljača. Time će se potaknuti da se dobavljači prilagode održivim standardima.

CSRD omogućiti bolje razumijevanje rizika u lancima opskrbe, odnosno tvrtke će u skladu s tim poboljšati strategije upravljanja rizicima i razvijati bolje planove za suočavanje s potencijalnim problemima. Potaknut će integriraciju održivosti u svoje nabavne procese i poticat će tvrtke da uvjetuju održivost u ponudama, da ocjenjuju i rade reviziju dobavljača na temelju njihovih održivih praksi. Ova Direktiva će zapravo potpuno promijeniti način na koji korporacije pristupaju nabavi, postavljajući održivost u središte svog poslovanja.

Ova Direktiva će voditi transparentnijem, odgovornijem i održivijem poslovanju. Potaknuti će održivije prakse što će imati pozitivan utjecaj na okoliš, društvo i ekonomiju. Kako se tvrtke budu prilagođavale ovim promjenama, očekujemo da će to postati ključan pokretač promjena prema boljoj budućnosti.

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave