Kako će uvođenje eura utjecati na nabavu?

Republika Hrvatska, kao država članica EU, ispunila je sve formalne kriterije za uvođenje eura kao službene valute. Jedan od prvih koraka koje je potrebno poduzeti u pripremi uvođenja eura je utvrditi vlastite potrebe i prilagodbe u samom procesu zamjena valuta te razraditi plan aktivnosti koje je potrebno provesti s unaprijed definiranim vremenskim okvirom.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj možete preuzeti OVDJE (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_803.html).

Što trebamo znati o procesu uvođenja eura kao službene valute?

 • siječnja 2023. euro postaje nova službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Hrvatskoj!
 • U narednom periodu predstoje tri ključna razdoblja zamjene hrvatske kune eurom:
  Pripremno razdoblje: 5. rujan 2022. – 31. prosinac 2022.
  Razdoblje dvojnog optjecaja: 1. siječanj 2023. – 14. siječanj 2023.
  Razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja: 14. siječanj 2023. – 31. prosinac 2023.
 • Dvojno iskazivanje cijena predstavlja prikaz cijene u dvije valute, u kunama i eurima na vidljiv i lako uočljiv način. Dvojno iskazivanje cijena obvezno je od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. godine. Cilj dvojnog iskazivanja je sprječavanje neispravnog preračunavanja cijena i zaštita potrošača.
 • Fiksni tečaj konverzije utvrđen uredbom Vijeća EU je 1 euro = 7,53450 kuna.
 • Tijekom dvojnog optjecaja će se prilikom transakcija gotovim novcem istodobno koristiti euro i kuna kao zakonsko sredstvo plaćanja (dvije valute istodobno su u optjecaju).
 • Detaljne informacije o aktivnostima i prilagodbama koje očekuju poslovne subjekte nalaze se u dokumentu ‘Smjernice za prilagodbu gospodarstva’ koji je dostupan na sljedećem linku: Euro_Smjernice za prilagodbu gospodarstva – sijecanj 2022 F (hgk.hr)

ŠTO ZNAČI MJERA DVOJNOG ISKAZIVANJA CIJENA U B2B ODNOSU?

Sve cijene roba i usluga od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. morat će se iskazati u dvjema valutama. Obveza dvojnog iskazivanja cijena odnosit će se na poduzeća, trgovine, banke, tijela državne uprave i poduzeća iz javnog sektora.

Obaveza dvojnog iskazivanja cijena odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima. Dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore, odnosno račune između poslovnih subjekta (B2B), interne račune unutar istog društva te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno slati javnim tijelima. Poslovni subjekti u postupku izdavanja računa prema državnim institucijama (B2G) nemaju obvezu dvojnog iskazivanja cijena, HGK, Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom.

POSTOJI LI OBVEZA DVOJNOG ISKAZIVANJA U JAVNOJ NABAVI?

Prema ‘Smjernici za prilagodbu javne nabave u procesu zamjene Hrvatske kune Eurom’ u javnoj nabavi ne postoji obveza dvojnog iskazivanja cijena u hrvatskim kunama i eurima, niti u pripremnom razdoblju, niti u razdoblju dvojnog optjecaja.

Izmjena valute u planu nabave za 2022. godinu nije obvezna, a u planu nabave za 2023. procijenjena vrijednost nabave iskazuje se u eurima.

U postupcima jednostavne nabave koji započinju 2022., a završavaju 2023. godine ponuda mora biti izražena u eurima, a u dokumentaciji o nabavi potrebno je navesti da će naručitelj vrijednosti izražene u kunama preračunavati i zaokruživati u eure sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Odluke naručitelja, kao i obavijesti o dodjeli ugovora objavljuju se u eurima od 01.01.2023. godine.

UVOĐENJE EURA I PROCES NABAVE KROZ ENSOLVU

Brojne su prednosti koje će euro omogućiti poduzećima, ali i cjelokupnom gospodarstvu zemlje. Primjerice: stabilnost cijena i lakoća uspoređivanja cijena među zemljama, jeftinija i lakša kupnja robe u zemljama Europske unije i u ostatku svijeta, te gospodarska stabilnost i rast.

No, hoće li prilagodba nabava biti teška?

U sklopu nove verzije Ensolva je predstavila multivalutni sustav u postupcima nabave, kao i za analizu dobivenih ponuda u više valuta. Stoga postojeći i budući korisnici neće imati dodatne izazove u pogledu prilagodbe sustava zakonskim izmjenama.

Korisnička podrška Ensolva tima, kao i do sada korisnicima će maksimalno olakšati proces prilagodbe i snalaženje u izmijenjenom radnom okruženju. Zato odagnajte strahove od nejasnoća i bez opterećenja krenimo zajedno ususret euru!

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave