Nabava kao dodana vrijednost poduzeću

“Ne pridodati vrijednost jednako je kao oduzeti ju.”
(Seth Godin)

Već smo ranije, kroz blog o Kreativnoj nabavi, pisali o tome kako nabava poduzeću ne bi smjela biti teret, već dodana vrijednost. Ipak, lakše je to reći nego primijeniti na poslovanje, stoga Vam donosimo nekoliko savjeta kako navedeno ne bi ostalo samo prazna fraza. Smisao poslovanja svakog poduzeća je pružanje određene usluge ili proizvoda, uz stvaranje profita. Kako bi se postigli željeni ekonomski rezultati, od ključne je važnosti fokusirano isplanirati buduće ciljeve tvrtke, kao i minimizirati troškove.

Nabava u cijelom tom procesu nosi ključnu ulogu te znatno može pridonijeti ostvarenju zacrtanih ciljeva, jer upravo je nabava odjel koji svojim djelovanjem izravno utječe na cijene, a samim time i na profit tvrtke. Ukoliko se prilikom nabave uspiju isposlovati dobri uvjeti, dobit ne može izostati. Nabava je proces koji se mora fokusirati na kratkoročne, ali i dugoročne ciljeve tvrtke. To je proces koji se ne odnosi samo na nabavu u užem smislu, već i na logistiku, dopremu, prihvat, provjeru i monitoring dobara ili usluga.

Odlika je dobrog nabavnog profesionalca poznavanje tržišta i dobra interpretacija podataka dobivenih analizom, kako bi se nabava izvšila u skladu s realnim stanjem i potrebama. Zadaća je nabave postaviti objektivne kratkoročne i dugoročne ciljeve, definirati jasnu strukturu, sustav (procedure i dokumentacija) i strategiju nabave, razvijati nabavu u skladu s budžetom, odabirati konkurentne dobavljače i tražiti nove, održavati dobre odnose s postojećim dobavljačima te donositi relevantne odluke. Još neki od načina za postizanje dodane vrijednosti nabave su, primjerice:

  • Izraditi analizu i plan troškova te ih razvrstati u skupine kako bi se nabava provodila ciljano i sistematizirano.
  • Konstantno pregovarati s dobavljačima, u skladu s promjenama na tržištu.
  • Educirati nabavne profesionalce kako bi imali dovoljno znanja o tržištu, odnosno kvaliteti i cijenama koje mogu dobiti za određeni proizvod ili uslugu.
  • Odabrati kvalitetan softver za nabavu, kao što je Ensolva. Implementacijom softvera za nabavu, ljudi rade brže, što ostavlja dovoljno vremena za upravljanje većim brojem aktivnosti orijentiranim ka povećanju učinkovitosti.

Još jedna značajna funkcija nabave je odrediti „vrijednost za novac“ u skladu s ciljevima i strategijama tvrtke. Nabava dodaje vrijednost poduzeću kroz menadžment rizika, filtriranje zahtjeva i utvrđivanje realnih potreba poduzeća, kao i kroz prepoznavanje prilika kako bi se stvorili financijski i nefinancijski benefiti. Barem 70% uspjeha i profitabilnosti projekta ovisi o učinkovitosti nabavne strategije. Ona pomaže analizirati i upravljati doprinosom dobavljača te uvjetima na tržištu. Kroz definiranje nabavne strategije, potrebno je dobro iskoristiti vanjske prilike koje utječu na ciljeve organizacije i strategije vezane za novac, kvalitetu, rizike, inovativnost i faktore održivosti.

Odjel nabave mora poslu pristupati odgovorno i predano, kako bi se smanjili gubitci i povećale uštede, ali nipošto na uštrb kvalitete. Unatoč tome što odjelu nabave često ne pridaje dovoljno pažnje, upravo je on ključ uspjeha poduzeća. Nabava poduzeću može donijeti značajan uspjeh, a s druge strane, ukoliko se posao ne obavlja kvalitetno, može i prouzročiti znatne gubitke. Upravo iz tog razloga, poduzeća moraju shvatiti važnost odjela nabave općenito, ali i njegove digitalne transformacije. Unaprijedite svoje poslovanje, odaberite Ensolvu kao Vaše softversko rješenje i postignite izvrsnost u poslovanju Vaše tvrtke!

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave