Novi Zakon o javnoj nabavi

Od 1. siječnja primjenjuje se novi zakon o javnoj nabavi. Objavljen je krajem prosinca prošle godine na portalu Narodnih novina, a cijeli tekst možete pročitati OVDJE. Kako bismo Vam olakšali snalaženje, ističemo nekoliko najznačajnijih promjena:

  • Najveća promjena u ZOJN-u je kriterij izbora u procesima javne nabave. Umjesto dosadašnjeg kriterija za odabir – najniža cijena, od sada je na snazi kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, osim u iznimnim slučajevima.
  • Vodite računa da se prema novim odredbama, uz cijenu i troškovnik, tajnom ne mogu označiti katalog, javne isprave, izvatci iz javnih registara te ostali dokumenti kojima je prema zakonu utvrđeno da ne smiju biti tajnom.
  • Javni naručitelji od sada su obvezni napraviti analizu tržišta i savjetovati se s gospodarskim subjektom prije pokretanja postupka nabave velike vrijednosti.
  • Posebnu pažnju posvetite rokovima jer novi ZOJN donosi izmjene u računanju rokova koji su, sukladno EU direktivama , nešto kraći u odnosu na ranije.
  • Zakon potiče naručitelje da nabave velike vrijednosti dijele u grupe, kako bi na natječaju mogli konkurirati mali i srednji poduzetnici.
  • Kod sumnjivo niske cijene u ponudi, naručitelj, u skladu s novim zakonom, ponudu ima pravo odbiti i to ako ne zadovoljava obvezama na području prava okoliša socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće.

Novi Zakon usklađen je s europskim direktivama, a uz njegovu primjenu proces javljanja na natječaje trebao bi biti jeftiniji (ESPD se dostavlja u elektroničkom obliku, jamstvo za ozbiljnost ponude je 3%, a za uredno izvršenje ugovora maksimalno 10%) i jednostavniji, uz značajno smanjenje papirologije (manje potvrda). Javna nabava trebala bi biti efikasnija, transparentna i fleksibilnija, a provedba javne nabave prema novim propisima poduzetnicima bi trebala osigurati dovoljno vremena za izradu ponude i kalkulacije. Što se tiče promjena u tehničkoj potpori za realizaciju nabave, novi ZOJN omogućava korištenje različitih alata za provođenje elektroničkih dražbi.

Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi trajale su gotovo godinu dana. Cijeli proces bio je često aktualan u medijima, a u njegovu kreiranju uz sudjelovali su poduzetnici i stručnjaci, uz posredovanje strukovnih organizacija.

Rado bismo čuli Vaša razmišljanja pa vas pozivamo da komentirate i pišete nam svoja iskustva i primjedbe. Mislite li da će nove odredbe osigurati postizanje ciljeva i transparentnost u javnoj nabavi? Koliko će ekonomski najpovoljnija ponuda osigurati pravedan omjer kvalitete i cijene?

Photo credit: Foter.com

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave