Supplier Base Optimization

Savjeti za uspješnu optimizaciju baze dobavljača u 6 koraka

Sigurno se pitate zašto je važna optimizacija baze dobavljača? Kvalitetna baza dobavljača je važna za uspješnu nabavu jer ako imate takvu bazu dobavljača, onda ste u prednosti nad ostalima. Ako želite pouzdaniju opskrbu, konkurentnije cijene, kvalitetnije proizvode i usluge, manje rizike i bolju održivost, onda ćete svakako barem pokušati. Ovaj proces je ‘odskočna daska’ za sve daljnje procese, a sve u svrhu postizanja glavnih ciljeva nabave.Ovo su šest ključnih koraka koji će vam pomoći u tome:

1. Napravite procjenu vaše sadašnje baze dobavljača

Prije nego što krenete s unaprijeđenjem, morate detaljno procjeniti kakvo je trenutno stanje vaše baze dobavljača. Analizirajte sve postojeće dobavljače, njihove uvjete i performanse. Izdvojite ključne dobavljače i kategorizirajte ih prema njihovoj važnosti za vašu tvrtku. Također, provjerite koliko imate dobavljača u bazi i koja je njihova geografska rasprostranjenost pa procijenite kolika je raznolikost i održivost vaše baze dobavljača.

2. Odredite ciljeve

Nakon što ste napravili procjenu, postavite jasne ciljeve za optimizaciju baze dobavljača. Ciljevi bi trebali biti mjerljivi, dostižni i usklađeni s poslovnim strategijama tvrtke. Dakle, važno je da znate što želite postići I koji su vam prioriteti. Na primjer, ako ste primjetili da vam nedostaje raznolikosti u bazi dobavljača, postavite si za cilj povećanje broja dobavljača iz različitih država. Ili ako često imate problem sa isporukom ili kvalitetom, neka vam cilj bude poboljšanje tih aspekata s trenutnim dobavljačima. Svakako su najčešći ciljevi smanjenje troškova nabave i poboljšanje rokova isporuke pa i njih uzmite u obzir.

3. Održavajte dobre odnose sa svojim dobavljačima

Optimizacija baze dobavljača podrazumijeva uspostavljanje čvrstih odnosa s najvažnijim dobavljačima. Komunikacija s dobavljačima trebala bi biti redovita i otvorena. Često organizirajte sastanke, dajte povratne informacije dobavljačima kako biste istaknuli što je dobro i koja područja treba poboljšati. Suradnja s dobavljačima može dovesti do kvalitetnijih rješenja, boljih uvjeta suradnje i dugoročnih partnerskih odnosa koji će donijeti koristi objema stranama.

4. Pronađite različite dobavljače

Kako biste smanjili oslanjanje na jedan izvor, potrudite se diverzificirati svoju bazu dobavljača. Na vaš proces nabave imat će više utjecaja promjene u troškovima, kvaliteti ili isporuci vaših dobavljača ako ovisite o njima. Imat ćete veću fleksibilnost i jaču obranu od nepredviđenih događaja, kao što su poremećaji na tržištu i druge promjene koje utječu na područje nabave, ako je vaša baza dobavljača raznolika. Kako biste ojačali otpornost svoje baze dobavljača, potražite nove dobavljače s različitim vještinama, industrijama ili zemljopisnim lokacijama.

5. Pratite vaše dobavljače i procjenjujte ih

Ključni korak ovog cijelog procesa je zapravo redovito praćenje učinkovitosti svakog dobavljača kako bi odgovarali vašim standardima. Odredite ključne pokazatelje učinkovitosti kako biste imali jasne kriterije po kojima ćete procjenjivati učinkovitost određenog dobavljača. To mogu biti bilo koji parametri koji su vam bitni (npr. cijena, vrijeme isporuke, kvaliteta proizvoda, razina usluge…). Ovakva analiza omogućit će vam da na vrijeme prepoznate potencijalne probleme i prilagodite vašu bazu dobavljača u skladu s potrebama vaše tvrtke. Ako primijetite da neki dobavljači ne ispunjavaju očekivanja, razgovarajte s njima kako biste riješili probleme ili jednostavno razmislite o novim dobavljačima.

6. Uvijek poboljšavajte svoju bazu dobavljača

Optimizacija dobavljačke baze nije proces koji se odvija ‘preko noći’. Važno je da ju neprestano poboljšavate. Redovito procjenjujte i ocjenjujte dobavljače kako biste zadržali vašu bazu na visokoj razini. Budite u toku s promjenama i stalno istražujte nove mogućnosti. Komunicirajte sa svim ključnim članovima vaše tvrtke da biste uskladili ciljeve optimizacije dobavljačke baze s poslovnom strategijom i potrebama tvrtke.

Optimizacija baze dobavljača je možda zadnje za što ćete pomisliti da je važno, ali je zapravo ključna stavka za uspjeh u nabavi. Primjenom ovih koraka osigurat ćete stabilnu i konkurentnu bazu dobavljača kojom ćete moći lakše ‘izboriti’ ono najbolje za interese vaše tvrtke. Važno je imati na umu da je to neprekidan i dugotrajan proces koji zahtijeva angažman i suradnju svih članova tvrtke. Ovo je rad za koji je potrebno strpljenje, ali će vam donijeti korist na duge staze pa svakako vrijedi pokušati.

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave