Procurement and Sales Integration

Što se događa kada se nabava i prodaja udruže?

Nabava i prodaja se često smatraju suprotnim stranama poslovanja, ali zapravo ih ne možemo gledati odvojeno jer jedna bez druge ne idu. U praksi se često događa da djeluju kao ‘konkurencija’ jedni drugima, odnosno njihove strategije se ‘sudaraju’. Ova dva poslovna procesa su zapravo međusobno povezana i ako na takav način funkcioniraju, tvrtka može sigurno izvući maksimum iz cijele priče.

Nabava i prodaja su zapravo dva stupa svakog uspješnog poslovanja, a njihova integracija poboljšava efikasnost, profitabilnost i konkurentnost tvrtke. Bitno je razumjeti njihovu srž, a ondje gdje su im ‘dodirne točke’, tamo treba iskoristiti priliku za njihovo povezivanje. Možemo reći da sa nabavom cijeli put do profita započinje, a sa prodajom završava i oba dijela su jednako važna. U ovom blogu istražit ćemo koje su prednosti njihove sinergije i kako ih ujediniti da funkcioniraju ‘kao jedno’.

Zašto treba raditi na povezivanju nabave i prodaje?

Bolje ćete razumjeti tržište i kupace

Kada nabava i prodaja imaju dobru suradnju, brže i bolje se prenose informacije. Prodaja je onda bolje informirana o dostupnosti proizvoda, cijenama i uvjetima nabave, a nabava može bolje razumjeti potrebe tržišta i zahtjeve kupaca. Tvrtka na taj način brže reagira na promjene i može ponuditi proizvode ili usluge koje odgovaraju stvarnim potrebe tržišta.

Pametnije ćete raspodijeliti troškove

Dobra koordinacija smanjuje puno nepotrebnih troškova kao naprimjer problem prevelikih zaliha i slično. Zato povezivanjem nabave i prodaje možete samo dodatno smanjiti troškove. To može biti naprimjer situacija da nabava ispregovara bolje cijene, a prodaja smanji troškove marketinga. Isto tako nabava će postizati puno bolje rezultate u pregovorima sa sa dobavljačima i dogovoriti bolje cijene i uvjete. Naprimjer, prodaja često ima izravan kontakt s kupcima i uvid u njihove potrebe i preferencije pa u skladu s tim informacijama nabava može prilagođavati svoje strategije.

Imat ćete veću kvalitetu proizvoda i usluga

Zajedničkim radom postiže se bolji balans između cijene i kvalitete. Nabava će na temelju povratnih informacija od prodaje nabaviti kvalitetnije sirovine i proizvode, a prodaja će predstaviti kupcima njihovu vrijednost. Također, boljom suradnjom sa dobavljačima i razumijevanjem zahtjeva kupaca, postavljaju se viši standardi za kvalitetu što dovodi do zadovoljnijih kupaca i boljih poslovnih rezultata.

Bolje ćete upravljati zalihama

Povezivanjem nabave i prodaje bolje ćete upravljati zalihama jer nabava može onda bolje procijeniti potrebe prodaje i održavati ravnotežu između ponude i potražnje. To sprječava prekomjerne zalihe ili nestašicu proizvoda. Tako i nabava i prodaja mogu bolje predvidjeti potrebe tržišta i uskladiti količine zaliha sa stvarnim potrebama. To smanjuje troškove skladištenja i rizik od zastarjelih ili nepotrebnih zaliha.

Moći ćete brže reagirati na promjene

Zajedničkim radom i boljim protokom informacija, lakše je uočiti prilike i izazove na tržištu. Naprimjer, ako prodaja primjeti promjenu u potrebama kupaca i informira odmah nabavu o tome, tvrtka zapravo može brže reagirati na nove trendove, konkurenciju i promjene u potrebama kupaca. Konkurencija na tržištu je žestoka, i oni brže reagiraju na promjene imaju prednost.

Povećat ćete efikasnost procesa

Nabava i prodaja zapravo često imaju slične procese, kao što su pregovori sa dobavljačima, naručivanje proizvoda i praćenje isporuke. Zato najveća veća efikasnost se postiže kada se ti procesi ujedine. A automatizacijom procesa smanjuje se ručni unos podataka i rizik od grešaka i to čini idealnu kombinaciju za cjelokupno poslovanje.

Kako možete povezati nabavu i prodaju?

  • Usuglasite strategije: Uskladite marketinške strategije s nabavom kako biste ponudili pravi proizvod ili uslugu u pravo vrijeme.
  • Redovno komunicirajte: Organizirajte redovne sastanke jer ti sastanci mogu biti prilika za dijeljenje informacija o potrebama kupaca, promjenama na tržištu i izazovima s kojima se obje strane suočavaju.
  • Poboljšajte dijeljenje informacija: Uvedite alate za dijeljenje informacija o zalihama, prometima i promjenama na tržištu između odjela nabave i prodaje.
  • Uvedite zajedničke ciljeve i nagrađivanje: Postavite zajedničke ciljeve koji potiču suradnju, naprimjer, uvedite sustav nagrađivanja za obje strane za postizanje određenih ciljeva.
  • Zajednički se usklađujte s promjenama tržišta: Budite fleksibilni i prilagodljivi kako biste brzo reagirali na promjene na tržištu. Redovito zajednički analizirajte i komunicirajte tržišne trendove i povratne informacije kupaca kako bi ponuda uvijek odgovara potražnji.
  • Edukacirajte zaposlenike: ​​Educirajte nabavu i prodaju o novim proizvodima, tehnologijama i tržišnim trendovima, zaposlenici u obe funkcije trebaju imati potrebne vještine i znanje za dobru suradnju.
  • Praćenje KPI-jeva: Definirajte zajedničke KPI-jeve i pratite ih kako biste procijenili učinkovitost integracije nabave i prodaje.
  • Uspostavite sustav za upravljanje rizicima: Utvrdite koji su zajednički rizici i napravite planove kako upravljati njima (npr. fluktuacije cijena sirovina, problemi s dobavljačima, promet na tržištu).
  • Jednostavno radite na stalnom poboljšanju: Nema jednokratnog rješenja za ujedinjenje nabave i prodaje. Stoga redovito pratite, komunicirajte i radite analize kako biste prepoznali prilike za poboljšanje odnosa i suradnje gtdje god vidite za to priliku.

Integracija nabave i prodaje je ključ uspjeha za moderne tvrtke. Kroz bolje razumijevanje potreba kupaca, smanjenje troškova i poboljšanje kvalitete proizvoda, postižu se bolji poslovni rezultati. Stvaranje sinergije između nabave i prodaje zahtijeva trud i posvećenost, ali se svakako isplati u obliku veće konkurentnosti i profitabilnosti. Koliko god u praksi postoji mišljenje da su nabava i prodaja suprotne strane, zapravo ovise jedna o drugoj i jedino zajedničkim naporima mogu postići izvanredne rezultate. Ove funkcije nisu samo odvojeni dijelovi poslovanja, već zajednički ‘motor’ koji pokreće tvrtku ka uspjehu.

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave