Što su eAukcije i kada ih koristiti?

“Svi su modeli krivi, ali neki od njih su korisni.”
(G. Box)

Što su eAukcije i kada ih koristiti?

Jedan od najmoćnijih alata koje softveri za nabavu nude su eAukcije. eAukcije čine jedinstven koncept trgovanja gdje kupci i ponuđači pregovore ne vode licem u lice, već se dobavljači na digitalnom tržištu međusobno bore za dodjelu posla i svoju tržišnu poziciju. Glavna prednost ovakvog načina trgovanja je u tome što omogućava istovremeno uključivanje većeg broja ponuđača u pregovore te se, samim time, lakše, brže i učinkovitije može dobiti jasna i realna slika o tržištu. S obzirom da u eAukcijama s dobavljačima ne pregovaraju kupci, već se dobavljači nadmeću međusobno, ovakav koncept potiče postizanje najpovoljnijih cijena i generiranje dodatnih ušteda. Ipak, cilj eAukcija nije samo dobiti što povoljniju cijenu, već i ubrzati pregovarački proces.

Postoje dvije različite vrste aukcija: reverzne i forward aukcije. U forward aukcijama, kupci se natječu na način da podižu cijenu dobra ili usluge koju ponuđač prodaje, dok se u nabavi najčešće koriste reverzne aukcije – one u kojima je uloga kupca i ponuđača zamijenjena, a cijene se sustavno snižavaju. Nazivaju se reverznima jer tijekom aukcije cijena pada, a konačna cijena može biti samo niža u odnosu na početnu, nikako viša. Reverzne aukcije potpomažu postizanje najpovoljnijih tržišnih cijena i potiču konkurenciju među ponuđačima koji se natječu kako bi određeni posao dobili. One uključuju jednog kupca i jednog ili više dobavljača, a pobjeđuje dobavljač koji ponudi najbolje uvjete, odnosno najpovoljniju cijenu. Reverzne su aukcije sve rašireniji alat u modernoj nabavi jer donose brojne benefite – kako kupcima, tako i dobavljačima.

Glavna su prednost eAukcija za kupce značajne financijske uštede. Poticanjem konkurencije na tržištu, troškovi nabavljenih roba ili usluga snižavaju se u rasponu od 3 do 20% u odnosu na najniže cijene postignute na tenderu. Osim novca, eAukcije štede i vrijeme. Klasičan proces pregovaranja najčešće je veoma dugotrajan, a elektroničke aukcije značajno ubrzavaju cjelokupan postupak nabave. Za razliku od klasičnih pregovora, većina elektroničkih aukcija završava u prosjeku u roku od 15 minuta do jednog sata.

Ipak, prednosti eAukcija ne očituju se samo u uštedama vremena i novca – eAukcije pružaju svim dobavljačima jednake uvjete jasno definirane natječajem i samim time jednaku priliku za sudjelovanje. U Ensolvi, sve su ponude koje se predaju kupcu anonimne te se na taj način izbjegava favoriziranje bilo kojega od dobavljača. Uporabom eAukcija, omogućuje se sudjelovanje neusporedivo većeg broja ponuditelja, iz čega proizlazi i veća vjerojatnost ostvarenja boljih nabavnih cijena u odnosu na one kod postojećih dobavljača. S obzirom da okupljaju veći broj kvalificiranih ponuditelja koji se natječu međusobno, eAukcije su odličan alat za postizanje stvarnih tržišnih cijena roba ili usluga koje su predmet aukcije. Aukcije, stoga, kupcima u svakom slučaju pružaju sigurnost da je kupljeno zaista Best Buy.

Ne bojte se eAukcije koristiti na kreativan način. eAukcije mogu dati jako dobre rezultate ako se, primjerice, koriste kao zadnji korak selekcijskog postupka u kojem je u užem krugu nakon pregovora ostao mali broj prihvatljivih dobavljača s podjednakim cijenama. Na taj ćete način svim dobavljačima dati jednaku priliku da se izbore za svoju tržišnu poziciju te ćete i Vi i Vaši dobavljači biti sigurni da je posao zaista dobio onaj koji je ponudio najbolje uvjete.

Unatoč brojnim benefitima, postoje i neke situacije kada eAukcije ipak nije toliko dobro koristiti. Jedan je glavnih nedostataka eAukcija manjak komunikacije licem u lice. Korištenjem eAukcija gubi se mogućnost izgradnje dubljih i kvalitetnijih odnosa s dobavljačima, stoga eAukcije nije osobito poželjno koristiti prilikom nabave roba ili usluga koje nabavljate od svojih dugogodišnjih suradnika. eAukcije je riskantno koristiti i u slučajevima kada one mogu štetiti Vašoj pregovaračkoj poziciji, primjerice, u slučaju kad je već unaprijed jasno da se dobavljači neće odazvati na aukciju. Naime, nakon neuspješno je provedene eAukcije gotovo nemoguće ispregovarati dobru cijenu i uvjete pa je stoga bolje u tom slučaju ići na varijantu direktnih pregovora.

eAukcije su veoma moćan alat u modernoj nabavi i, ukoliko se pravilno koriste, Vašem poslovanju mogu donijeti brojne koristi. U svakom slučaju, bitno je ocijeniti kada ih koristiti, a kada ipak ne – prvenstveno iz razloga što u nekim slučajevima zaista nije sve u novcu. Postoji širok spektar značajki koje treba evaluirati prije same nabave određenog dobra ili usluge, ali dobra će priprema uvijek dati dobre rezultate. Kako bi Vaš proces nabave bio što lakši i jednostavniji, odaberite cjelovito softversko rješenje poput Ensolve i unaprijedite svoje poslovanje već danas!

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave