Tražili ste, a mi smo pozorno slušali – nova verzija Ensolve je „vani“!

Svim dobrim stvarima dođe kraj…
…ali najčešće ih zamijene one još bolje!

Tražili ste, a mi smo pozorno slušali – nova verzija Ensolve je „vani“!

Ovaj smo tjedan izbacili novu verziju Ensolve – Ensolvu 3.4., u kojoj smo ispravili greške, poboljšali postojeće funkcionalnosti i dodali neke nove.

Cijenimo naše korisnike – osluškujemo vaše potrebe i marljivo unaprjeđujemo naše sofversko rješenje u skladu s vašim prijedlozima. Dajemo sve od sebe da uvijek budemo tu za vas, a naša je misija pružiti kvalitetnu softversku podršku vašim nabavnim procesima i olakšati vaše radne zadatke.

Niže se nalazi popis stvari koje smo unaprijedili u novoj verziji – provjerite o čemu se radi!

Nove funkcionalnosti

Projekti nabave

 • Omogućeno stvaranje MS Word predložaka dokumenata/zapisnika koji nastaju tijekom jednog postupka nabave (npr. ‘Zapisnik o pokretanju nabave’, ‘Zapisnik o otvaranju, pregledu i analizi ponuda’, ‘Zaključak o odabiru’ isl.). Sustav temeljem definiranih predložaka i temeljem stvarnih podataka o postupku nabave omogućuje automatsko generiranje tih dokumenata.
  – Na izbornik dodan ekran za upravljanje predlošcima. Dodan je predefinirani predložak koji se može preuzeti i koji sadrži detaljne upute kako se izrađuju predlošci.
  – U scenarij nabave je moguće u bilo koju aktivnost/akciju dodati operaciju koja služi za generiranje pojedinog dokumenta.
  – Ukoliko je akcija takva da se otvara prozor za slanje e-maila, sustav će automatski priložiti taj dokument u prilog.
  – U svakom slučaju, dokument će se priložiti u projektnu dokumentaciju.
 • Omogućeno automatsko generiranje narudžbenica temeljem dodjela posla na projektu, slično kao generiranje ugovora.
 • Na formi za uređivanje projekta nabave umjesto gumba ‘Akcija’ sada se za pojedinu projektnu aktivnost prikazuje jedan ili više gumbova za izvršavanje akcija koje su definirane u scenariju.

Ostalo

 • Internacionalizacija – Dodana podrška za različite vremenske zone. U aplikaciju dodan šifrarnik vremenskih zona. Za svaku tvrtku može se postaviti odgovarajuća vremenska zona. Dobavljačima se na portalu ispisuju vremena (npr. početak/završetak RFx-a) uz informaciju o vremenskoj zoni kupca (u kojoj je kreiran RFx).
 • Portal internih klijenata – Sustav sada automatski šalje e-mail obavijest “novom” odobravatelju ukoliko je došlo do promjene hijerarhije zahtjevatelja a zahtjev je već bio proslijeđen “starom” odobravatelju.
 • Portal internih klijenata – Na pregledu zahtjeva prikazuju se sve narudžbenice koje su kreirane iz zahtjeva, i to:šifra narudžbenice, status narudžbenice, link na PDF narudžbenice.
 • RFx – Prilikom stvaranja RFx-a temeljem eZahtjeva, sustav sada automatski prenosi željene dobavljače sa eZahtjeva na RFx.
 • Pregled zahtjeva – Na pregled dodani novi stupci temeljem kojih se vidi je li iz eZahtjeva napravljen projekt, narudžbenica ili ugovor. Klikom na ikonicu u pojedinom stupcu sustav će otvoriti dokument koji je nastao iz eZahtjeva (projekt, narudžbenica ili ugovor), a ako ima više dokumenata prikazuje se lista za odabir.
 • Parametri – Na glavni izbornik dodana mogućnost učitavanja dokumenta ‘Opći uvjeti’ i ‘Pravila privatnosti’.
 • Materijali – Prilikom ručnog unosa novog materijala redni broj se sada automatski generira.

Izmjene funkcionalnosti

Pregled eZahtjeva (Back Office)

 • Sada se prikazuje samo zadnja verzija zahtjeva, a ne više i sve prethodne verzije. Dodan poseban pregled na kojem se za označeni eZahtjev prikazuju njegove prethodne verzije, uz mogućnost otvaranja istih na gumb.
 • Pregled zahtjeva proširen maksimalno po širini, a ispod se prikazuju ostali povezani pregledi.
 • Filtri na pregledu vizualno podijeljeni u tri logičke cjeline: kod internog klijenta, u nabavi, ostalo (dodijeljeno, odbijeno).
 • Gumbovi za izradu projekta/ugovora/narudžbenice iz zahtjeva povećani
 • Uklonjene zvjezdice kojima se prikazuje da je napravljena narudžbenica iz zahtjeva.
 • Gumbovi “Izradi narudžbenicu”, “Izradi projekt”, “Poveži s projektom” i “Izradi ugovor” su sada omogućeni samo u slučaju ako postoji barem jedna stavka eZahtjeva koja nije povezana s narudžbenicom, projektom ili ugovorom. Kod izrade narudžbenice, projekta ili ugovora povezuju se samo nepovezane stavke zahtjeva.
 • eZahtjev sada automatski dobiva status ‘Završen’ ako su sve stavke eZahtjeva vezane na završene narudžbenice, projekte ili ugovore.
 • Na pregledu zahtjeva, korisnik sada vidi i eZahtjeve za koje je kreiran projekt ako je on voditelj tog projekta.
 • U slučaju brisanja dokumenta koji je nastao temeljem eZahtjeva, status eZahtjeva se vraća u prethodni status.
 • Onemogućeno vraćanje eZahtjeva na doradu ako je delegiran, u procesu nabave ili odobren (zaprimljen).
 • Prilikom povezivanja ‘Zahtjeva za nabavu’ (koji je prethodno vraćen na doradu) s projektom nabave, na prikazu tijeka odobravanja zahtjeva više se ne prikazuje uloga ‘Administrator’. Također, povezivanje sa zahtjevom vrši se na gumbu ‘Odobri’.

 Projekti nabave

 • Ako je projekt nastao temeljem više od jednog eZahtjeva, na formi za uređivanje projekta su se ispisivale šifre zahtjeva odvojene zarezom. Sada se ispisuje šifra i naziv eZahtjeva ako je projekt nastao temeljem jednog zahtjeva, a ako je nastao temeljem više od jednog onda se ispisuje poruka ‘Projekt nastao iz više od jednog zahtjeva’. U oba slučaja prikazuje se gumb za otvaranje eZahtjeva u web pregledu.
 • Prilikom generiranja ugovora temeljem dodjele posla, sustav više ne briše sve postojeće ugovore da bi stvorio nove temeljem dodjela, nego zadržava postojeće ugovore koji su već izrađeni temeljem dodjela te stvara nove ugovore za one dobavljače u dodjelama za koje ne postoji ugovor.
 • Izmijenjen način generiranja šifre projekta u slučaju kada projekt nastaje iz zahtjeva.
 • U slučaju da je zahtjev koji je bio povezan s projektom na kojemu su napravljene dodjele posla vraćen na doradu i potom izmijenjen i ponovno povezan s projektom, sustav sada briše dodjele na projektu koje su napravljene prema originalnom zahtjevu u trenutku kada se projekt poveže s novim stavkama zahtjeva.

Ostale izmjene

 • Portal dobavljača – Na registracijskoj formi povećan maksimalan broj kategorija (NKD, CPV i tagovi) koje je moguće odabrati.
 • Portal internih klijenata – Ikonice osoba koje prikazuju slijed odobravanja eZahtjeva sada se prikazuju pri dnu obrasca nakon što je eZahtjev odobren.
 • Kod slanja poziva ili zaključavanja RFx-a sada je omogućeno selektiranje i kopiranje teksta u nekom polju (npr. kopiranje teksta poziva)

Ispravci grešaka

Ispravci grešaka na Portalu internih klijenata

 • Ispravljena greška radi koje se e-mail poruke nisu slale na engleskom jeziku u slučaju da je odabran engleski jezik za tvrtku.
 • Riješen problem na radi kojeg nije bilo moguće unijeti zahtjev s ukupnim procijenjenim iznosom manjim od 1kn.
 • Ispravljena greška radi koje nije bilo moguće izbrisati predložene dobavljače nakon što bi ih se dodalo (svakom doradom i brisanjem dobavljača oni su se nakon spremanja duplirali).
 • Ukoliko je osoba zadužena za odobravanje zahtjeva ujedno administrator zahtjeva, tada bi ta osoba zaprimila dva e-maila prilikom slanja na odobravanje. Sada sustav u takvim slučajevima šalje samo jedan e-mail.
 • Ako je eZahtjev iz kojeg je izrađen projekt vraćen na doradu, ispravljena greška radi koje je sustav umjesto slanja na odobravanje zahtjev automatski povezivao s projektom.

Ispravci grešaka u ostalim dijelovima aplikacije

 • RFx – Ispravljena greška radi koje je bilo moguće označiti da je neki ponuđeni odgovor na anketnom isključujuć a da pitanje nije bilo isključujuće, u kom slučaju sustav ne bi automatski isključio dobavljača u slučaju tog odgovora.
 • Projekti nabave – Ispravljena greška radi koje je sustav na rekapitulaciji projekta prikazivao da je provedena nizozemska aukcija, a u stvarnosti je provedena engleska.
 • Projekti nabave – Na kartici ‘Zahtjevi’ ispravljena greška radi koje ponekad nije bilo moguće pregledati zahtjev temeljem kojeg je projekt nastao (u web pregledniku).
 • Materijali – Na pregledu materijala ispravljena greška radi koje je sustav naizgled obrisao materijal čak i ukoliko bi korisnik odustao od brisanja.
 • Kontrolna ploča – Riješen problem radi kojeg sustav nije ništa prikazivao na kontrolnoj ploči aplikacije ukoliko je naziv dobavljača imao više od 100 znakova.
 • Scenarij nabave – Ispravljena greška u kopiranju scenarija nabave koja se javljala ukoliko bi se pokušalo kopirati cijeli scenarij.
 • Pregled Zahtjeva – Ispravljena greška radi koje referenti nabave nisu mogli otvoriti u web pregledu zahtjev koji još stigao u nabavu (sustav javlja grešku 100).
 • Narudžbenice – Na pregledu narudžbenica ispravljeno ponašanje padajuće liste za odabir dobavljača.
 • Svugdje u aplikaciji – Ispravljena greška na poljima za pretragu radi koje nije bilo moguće izvršiti dvije pretrage jednu za drugom jer nije bilo moguće upisati vrijednost u polje za pretragu.

Uklonjene funkcionalnosti

 • Portal internih klijenata – Onemogućena funkcionalnost promjene iznosa na eZahtjevima bez vraćanja zahtjeva na doradu.

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave