Upravljanje rizicima u dobavnom lancu

“Rizik proizlazi iz neznanja o onome što radimo.”
(W. Buffet)

Osnovni je rizik 21. stoljeća neznanje! Ukoliko iz bilo kojeg razloga nemamo dovoljno znanja o svom odjelu nabave i poduzeću općenito, vrlo je vjerojatno da će nas konkurencija pregaziti prije nego toga uopće postanemo svjesni. Već smo ranije istaknuli važnost strateške nabave, a najvažnija je zadaća takvog pristupa poslovanju upravo upravljanje rizicima. Analiza rizika proces je identifikacije potencijalnih situacija u kojima bi stvari mogle poći po zlu te predviđanje vjerojatnosti da se svaka od njih dogodi. Na taj se način rizične situacije mogu svesti na minimum, a, ukoliko do njih i dođe, poduzeće neće odluke morati donositi ad hoc jer će sve situacije već biti jasno definirane.

Strateško planiranje, iz osnovnog pojma, definira se kao pogled u budućnost (usmjeren budućnosti), a u kojem se analizira sadašnje i očekivano buduće stanje, utvrđuju smjer i sredstva kojima će se ostvariti globalna budućnost, koja se može nazvati i misija.* Analiza rizika dio je procesa strateškog razvoja nabave, ali i poduzeća u cjelini, a dobro definirana metodologija analize omogućava pravovremenu identifikaciju potencijanih rizika i njihovu objektivnu procjenu.

Dobar strateški plan treba:

  • adresirati kritična područja uspjeha
  • stvoriti ravnotežu između onoga što nabava može učiniti i onoga što nabava želi učiniti
  • pokriti vremensko razdoblje dovoljno dugo da se zatvori raspon uspješnosti
  • biti vizionarski – prenositi željenu budućnost i stanje
  • biti fleksibilan – dozvoljavati i omogućavati promjene
  • voditi odlučivanje na nižim razinama – operativno, taktičko i individualno.

Svrha planiranja često se povezuje s fleksibilnošću – poslovno se planiranje smatra preduvjetom fleksibilnog reagiranja u poduzeću. Općenito, strateško planiranje potiče proaktivan stav prema budućnosti. S obzirom da su, kod dobro razrađene strategije, planom utvrđene gotovo sve situacije u kojima se poduzeće može naći, otklanja se neizvjesnost te je i vizija budućnosti svima puno jasnija. Samim time, strateško planiranje dovodi do poboljšanja rezultata i povećanja uspješnosti, a razmišljanje unutar poduzeća prestaje biti kratkoročno.

Posvetite dovoljno vremena i pažnje definiranju svoje nabavne strategije. U tom procesu možete zatražiti i pomoć neke od konzultantskih tvrtki jer ulaganje u strategiju zapravo je ulaganje u uspjeh. Osim toga, odaberite dobar i pouzdan softver za nabavu. Takav će Vam softver omogućiti dostupnost podataka u bilo kojem trenutku te dati realan uvid u sadašnje stanje kako biste mogli objektivno predvidjeti buduće. Uz Ensolvu, analizirajte svoju nabavu i pratite poslovanje svog poduzeća. Ne dozvolite neznanju da stane na put Vašem uspjehu!

*Weihrich, H. & Koontz, H.: Menedžment, MATE, Zagreb, 1998., str, 168.
Photo: Designed by Freepik

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave