Zašto dobavljači vole eAukcije?

„Transparentnost povećava cijenu prikrivanja istine.“
(D. Peppers & M. Rogers)

Jedan od najmoćnijih alata koje softveri za nabavu nude su eAukcije. U nabavi, nailazimo na dvije vrste aukcija: reverzne i “forward” aukcije. U „forward“ aukcijama, kupci se natječu na način da podižu cijenu dobra ili usluge koju ponuđač prodaje. S druge strane, u nabavi se najčešće susrećemo s reverznim aukcijama – onima u kojima je uloga kupca i ponuđača zamijenjena, a cijene se sustavno snižavaju. U reverznim aukcijama natječaju pristupaju ponuđači, a pobjeđuje onaj koji ponudi najbolje uvjete, odnosno najpovoljniju cijenu. Reverzne su aukcije sve raširenije u modernoj nabavi jer donose brojne benefite – kako kupcima, tako i dobavljačima. Što se kupaca tiče, jasno je da na taj način dobivaju povoljniju cijenu dobara ili usluga koje nabavljaju, ali koje koristi od toga imaju dobavljači? U nastavku Vam donosimo tri najvažnije:

1. Jednaki uvjeti za svih

Korištenjem eAukcija, smanjuje se broj dogovora „ispod stola“. Svi dobavljači imaju jednake uvjete jasno definirane natječajem i samim time jednaku priliku za sudjelovanje. U Ensolvi, sve su ponude koje se predaju kupcima anonimne te se na taj način izbjegava favoriziranje bilo kojega od dobavljača. Time je osigurano da na aukciji zaista pobjedi ponuda koja se pokazala najpovoljnijom. Sa završetkom natječaja, svaki dobavljač ima uvid u rezultate te svoju ponudu može usporediti s onom koja je pobijedila.

2. Neograničenost lokacijom

Prije pojave informacijskih tehnologija u poslovanju, često se događalo da određeni ponuđači koji žele sudjelovati u aukciji i zadovoljavaju sve uvjete natječaja to ne mogu učiniti upravo radi geografskih ograničenja. Na taj način nisu gubili samo dobavljači, već i kupci. Implementacijom softverskih rješenja za nabavu, takve situacije više ne predstavljaju nikakav problem jer na svoje natječaje sada možete pozvati dobavljače iz bilo kojeg dijela svijeta u kojem je dostupan internet. Uz Ensolvu, dostignite tržišta koja su se ranije činila nemogućima!

3. Tržišna transparentnost

eAukcije su mjesto koje okuplja veći broj ponuđača koji ispunjavaju uvjete postavljene od strane kupca. One potiču zdravu konkurenciju i natjecateljski duh, što svim sudionicima pomaže uvidjeti realnu tržišnu cijenu te identificirati područja koja je potrebno unaprijediti. Imajući uvid u realno tržišno stanje, dobavljači imaju priliku konstantno držati korak s vremenom i unaprjeđivati svoje poslovne modele.

eAukcije donose brojne benefite – kako za kupce, tako i za dobavljače. S pojavom informatičkih rješenja za nabavu, otvorile su se nove tržišne mogućnosti i poboljšala transparentnost. Softveri za nabavu riješili su značajne probleme s kojima se nabava susretala te omogućili kvalitetniju i jednostavniju razmjenu dobara i usluga na svjetskom tržištu. Unaprijedite svoje poslovanje korištenjem Ensolve i iskoristite prilike za koje ranije niste ni znali!

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave