Impressum

Name

RIS d.o.o

Headquarters

Kastav, Pilepčić 10

Account:

 HR4323600001101315189 otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

Entry:

Društvo upisano u Trgovačkom sudu u Rijeci pod brojem Tt-95/9478-4

MBS:

040068316

OIB:

77917801452

Share capital

Temeljni kapital iznosi 44.600,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Board president:

Pavlić M.

Board members:

Zamlić I.

Golem M.

Get your business going

Transparently managing the costs of simple procurement with a procurement system