Procurement Team

Izgradnja kvalitetnog i raznolikog tima u nabavi

Nabava u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju igra ključnu ulogu u osiguravanju uspjeha i konkurentske prednosti tvrtki i organizacija. Izgradnja kvalitetnog i raznolikog tima u odjelu nabave je vrlo važan korak ka postizanju efikasnog upravljanja lancem opskrbe, smanjenju troškova i unaprjeđenju procesa nabave. U ovom blogu, istražit ćemo pet ključnih načina za izgradnju takvog tima koji će doprinjeti rastu i uspjehu vaše organizacije.

Raznolikost pri zapošljavanju

Pri izgradnji kvalitetnog i raznolikog tima u nabavi, ključno je pružiti priliku različitim talentima. To znači da bi proces zapošljavanja trebao biti pažljivo osmišljen kako bi se privukli kandidati različitih pozadina, vještina i iskustava. Ljudi su navikli na rutinu i nakon što nešto postigne uspjeh, često ponavljaju sve na isti način. Iz tog razloga, voditelji nabave često kada zaposle nekoga, a taj netko savršeno odgovara, oni traže ljude sličnih vještina, iskustava i osobnih karakteristika. Takav proces zapošljavanja dovodi do toga da svi u tom odjelu razmišljaju na isti način, što može biti kontraproduktivno. Otvorenost prema novim idejama i različitim perspektivama može donijeti svježinu i kreativnost u odjel nabave, što će poboljšati procese i rezultate. Istraživanja pokazuju da raznoliki timovi postižu rezultate koji su do 30% bolji od nediversificiranih timova te su također kreativniji, inovativniji i bolji u rješavanju problema.

Razvoj zaposlenih i mentorstvo

Ulaganje u razvoj zaposlenih je ključno za izgradnju kvalitetnog tima u nabavi. Pružanje prilika za obuku i usavršavanje omogućuje zaposlenima stjecanje novih vještina i znanja što će ih učiniti efikasnijima u radu. Tvrtke bi trebale ponuditi različite programe obuke, radionica i stručnog mentorstva kako bi se podržao rast i razvoj tima. Mentorstvo, posebno kada se kombinira sa stručnjacima koji već imaju iskustva u nabavi, omogućuje novim članovima brže savladavanje kompleksnosti posla i integriranje u timsko okruženje. Prema istraživanjima, tvrtke koje posvećuju više pažnje obuci i razvoju zaposlenih imaju veću vjerojatnost da će zadržati svoje talentirane radnike. Isto tako, mentorstvo u organizacijama može povećati angažiranost i produktivnost, što doprinosi boljoj izvedbi tima u nabavi.

Timski rad i suradnja

Odjel nabave često surađuje s drugim dijelovima organizacije, kao što su proizvodnja, marketing ili logistika. Stoga je timski rad i suradnja od ključnog značaja za postizanje ciljeva u lancu opskrbe. Komunikacija između timova i dijeljenje informacija trebaju biti olakšani kako bi se izbjegli problemi i kašnjenja u procesu nabave. Tvrtke bi trebale poticati sastanke među odjelima i inicijative kako bi se unaprijedila kohezija timova i izgradila kultura suradnje. Istraživanja pokazuju da bolja integracija nabavnog tima s drugim dijelovima lanca opskrbe dovodi do optimizacije procesa i smanjenja vremena potrebnog za isporuku proizvoda ili usluga.

Vodstvo koje inspirira

Upravljanje timom u nabavi zahtijeva vodstvo koje može inspirirati i motivirati zaposlene. Inspirativni lideri postavljaju viziju i ciljeve za tim, ali također su pristupačni i otvoreni za ideje svojih suradnika. Oni prepoznaju talente i potiču njihov rast i razvoj. Kroz osnaživanje zaposlenih, lideri omogućavaju članovima tima da preuzmu inicijativu i donose odluke koje će doprinjeti uspjehu organizacije. Timovi u nabavi koji imaju sposobnog vođu, postizat će bolje rezultate i s vremenom neće biti ovisni o vodstvu.

Praćenje performansi i prilagodljivost

Nabava je područje koje se brzo mijenja pa je praćenje performansi i prilagodljivost od ključnog značaja. Tim bi trebao redovno pratiti ključne pokazatelje performansi (KPI) kako bi identificirao odjele koje zahtijevaju poboljšanje. Otvorenost za promjene i prilagodljivost omogućavaju timu da se brže prilagodi novim uvjetima i tržišnim zahtjevima. Tvrtke bi trebale poticati kulturu kontinuiranog unaprjeđenja kako bi tim ostao konkurentan i efikasan u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju. Izgradnja kvalitetnog i raznolikog tima u nabavi zahtjeva strategiju, trud i posvećenost. Kombinacija različitih vještina, perspektiva i iskustava donosi brojne koristi organizaciji. Raznolikost tima potiče inovacije, unaprjeđuje procese nabave i pomaže organizaciji da ostvari konkurentske prednosti na tržištu. Kroz raznolikost, obuku i vodstvo, vaš tim u nabavi će postati ključni igrač u ostvarivanju dugoročnog uspjeha i održive konkurentske prednosti.

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave