Supplier Motivation

Kako motivirati dobavljače za korištenje E-aukcija?

Prva e-aukcija održana je prije nešto manje od dvadeset godina, a danas one imaju široku primjenu, posebno u nabavi. One omogućuju bržu i jednostavniju nabavu proizvoda i usluga online. Samo je najčešći izazov motivirati dobavljače na aktivno sudjelovanje na e-aukcijama. U ovom blogu dat ćemo vam nekoliko savjeta kako motivirati dobavljače za e-aukcije jer motiviranjem dobavljača ćete moći provoditi više e-aukcija, a njihovo korištenje vam pruža puno mogućnosti za vaš posao.

Prvi korak: Edukacija

Kako biste privukli dobavljače, najprije ih educirajte o prednostima e-aukcija. Kako bi ih lakše prihvatili, moraju razumjeti kako e-aukcije funkcioniraju i osvijestiti da na taj način mogu smanjiti troškove i biti konkurentniji na tržištu. Dajte im jasne upute i budite im podrška pri korištenju e-aukcija. Način na koji ćete to učiniti može biti e-mailom, newsletterom, društvenim mrežama, telefonom ili osobno, bitno je samo da budete prisutni.

Drugi korak: Motiviranje

Dobavljači će biti motiviraniji za sudjelovanje u e-aukcijama ako vide konkretne prednosti, odnosno ako znaju što time dobivaju. Možete istaknuti naprimjer brži pristup tržištu, mogućnost većeg dosega kupaca, smanjenje administrativnih troškova i smanjenje vremena koje troše na tradicionalne metode. Kroz konkretne primjere i studije slučaja, možete prikazati stvarne rezultate koji su ostvareni korištenjem e-aukcija.

Treći korak: Prilagodba

Poželjno je kontinuirano poboljšavati korisničko iskustvo platformi na kojima se odvijaju e-aukcije. Morate osluškivati potrebe dobavljača, ozbiljno shvaćati povratne informacije i tome se prilagođavati. Jednostavno i intuitivno korisničko sučelje, pristup bitnim informacijama i dostupna tehnička podrška su nešto čemu trebate težiti. Primjer za to je portal dobavljača u Ensolvi koji je jednostavan, intuitivan, a dobavljači imaju dostupnu korisničku podršku za sva pitanja.

Četvrti korak: Nagrađivanje

Nagrađivanjem možete privući dobavljače. Potičite ih nagradama kao što su naprimjer fizičke nagrade za one koji su sudjelovali u određenom broju e-aukcija, marketinško promoviranje za one koji se uključe, popust za usluge i proizvode vaše tvrtke i slično.

Peti korak: Komunikacija

Potrudite se održavati dobre odnose i biti pristupačni svojim dobavljačima. Redovita komunikacija s njima je vrlo važna za obostrani uspjeh u cijeloj ovoj priči. Slušanje njihovih povratnih informacija i reagiranje na sve poteškoće ili nejasnoće koje imaju ostavit će dojam da da imaju vašu podršku i dovest će do ojačavanja međusobnog povjerenja.

Softveri poput Ensolve nude dobavljačima e-aukcije kako bi se mogli natjecati za dobra ili usluge u stvarnom vremenu online. Mogu se temeljiti samo na cijeni ili kombinaciji kriterija, najčešće su reverzne aukcije u kojima kupac bira ponude konkurentnih dobavljača. Postoji engleska reverzna aukcija, u kojoj dobavljači mogu vidjeti svoj položaj u odnosu na druge ponuđače, najbolju ponuđenu cijenu ili oboje. Nizozemska verzija omogućava dobavljačima da vide samo trenutnu cijenu koja se povećava u točno određenim intervalima, a prvi ponuđač koji prihvati cijenu pobjeđuje. Japanska aukcija je gotovo ista, ali cijena počinje visoko i smanjuje se dok ne ostane samo jedan dobavljač.

Sve u svemu, motiviranje dobavljača da koriste e-aukcije zahtijeva kombinaciju edukacije, motiviranja, dodatnih poticaja i prilagodbe platformi. Kroz ovaj proces, tvrtke mogu ostvariti brojne koristi, uključujući smanjenje troškova nabave, ubrzanje procesa i povećanje konkurentske prednosti. Važno je imati na umu da je promjena uvijek izazovna, ali kroz upornost i podršku, moguće je ostvariti pozitivne rezultate za sve strane uključene u poslovni proces.

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave