ESG reporting

Koraci ka održivom poslovanju: Kako pripremiti svoju tvrtku za ESG izvještavanje?

Održivost je postala glavna tema koja se proteže kroz sve sfere našeg života i rada. Svima uključenima u bilo kakve procese poslovanja postaju sve važnije informacije o tome kako tvrtke upravljaju svojim ekološkim, društvenim i upravljačkim rizicima i prilikama. Zato je ESG izvještavanje postalo neizbježan korak za sve tvrtke koje žele privući investitore. Osim toga, od iduće godine u Republici Hrvatskoj ono postaje obavezno za sva velika poduzeća, a u narednim godinama proširit će se i na sva ostala. U ovom blogu, istražit ćemo kako pripremiti svoju tvrtku za ESG izvještavanje u nekoliko ključnih koraka.

Što je ESG?

Prije nego što započnete sa ESG izvještavanjem, važno je da razumijete što ESG zapravo znači. ESG se odnosi na ekološke, društvene i upravljačke aspekte poslovanja. To uključuje pitanja kao što su zaštita okoliša, društvena odgovornost, etika poslovanja te upravljanje i transparentnost. Istražite temu, izdvojite ključne pojmove i pobrinite se da vaš tim jasno to razumije prije nego što krenete dalje.

Što je idući korak?

Idući korak je procijeniti trenutno stanje tvrtke povezano s ESG faktorima. Dakle, potrebno je napraviti analizu postojećih politika, praksi i procesa. Provjerite kako se vaše poslovanje odnosi prema ekološkim ciljevima, društvenoj odgovornosti i upravljačkim standardima. Napravite procjenu toga koje su jake strane i slabosti, odnosno područja koja zahtijevaju poboljšanje.

Kako postaviti ciljeve za ESG izvještavanje?

Na temelju inicijalne procjene, morate postaviti ciljeve. Ciljevi moraju biti konkretni, mjerljivi i usmjereni prema vašim prioritetima. To mogu biti ciljevi kao što je smanjenje emisije stakleničkih plinova izračunavanjem ugljičnog otiska, racionalna potrošnja energije, poboljšanje raznolikosti na radnom mjestu ili povećanje mjera za sprječavanje korupcije i slično. Ciljevi će vam biti zapravo ono što su vam dosad bile slabije strane, odnosno ono što treba poboljšati. Zato je važno detaljno i dobro napraviti procjenu koju smo opisali u prijašnjem koraku.

Kako integrirati ESG strategiju u svoju osnovnu poslovnu strategiju?

ESG izvještavanje ne bi trebalo biti izdvojeno od vaše osnovne poslovne strategije, zato ih povežite. To će osigurati da održivost bude sastavni dio svih vaših poslovnih aktivnosti. Uskladite vrijednosti tvrtke s postizanjem vaših ESG ciljeva. Jednostavno o vašim osnovnim poslovnim strategijama razmišljajte na održiv način.

Što napraviti po pitanju prikupljanja i analize podataka za ESG izvještaj?

Kako biste pripremili kvalitetan ESG izvještaj, morate sustavno prikupljati i analizirati bitne podatke. Dakle, to uključuje kvantitativne ( npr. količina emisije stakleničkih plinova) i kvalitativne podatke (opis inicijativa za podizanje društvene odgovornosti). Uložite u tehnologije koje vam mogu pomoći pri praćenju i izvještavanju o ESG pokazateljima.

Kako mora izgledati ESG izvještaj?

ESG izvještaj ćete izraditi nakon što ste skupili dovoljno podataka i napravili sve potrebne analize. Ovaj dokument mora biti transparentan, informativan i detaljan. U njemu trebate opisati vaše ciljeve, postignuća, izazove i planove za budućnost. Također, budite spremni na neovisnu reviziju vašeg izvještaja kako bi se potvrdila njegova pouzdanost.

Što nakon kreiranja izvještaja?

Poslije svega važno je izložiti rezultate ESG izvještaja vašim interesnim stranama. To su dakle, dioničari, investitori, klijenti, zaposlenici i svi drugi direktno uključeni u vaše poslovanje. Ovakva komunikacija pomaže u izgradnji povjerenja i pokazuje vašu predanost održivom poslovanju.

Kako pripremiti nabavu za ESG izvještavanje?

Priprema nabave za ESG izvještavanje služi tome da se ESG faktori integriraju u proces nabave i da se dobavljači pridržavaju odgovarajućih standarda. To uključuje sljedećih nekoliko koraka:

  1. Analizirajte rizike: Počnite analizom lanca opskrbe kako biste utvrdili ESG rizike. Procijenite ekološke, društvene i upravljačke aspekte i otkrijte koji su dobavljači posebno izloženi ESG rizicima.
  2. Postavite ESG standarde: Definirajte ESG standarde koje očekujete od dobavljača, npr. zahtjevajte smanjenje ugljičnog otiska, ekološke ambalaže, poštivanje prava radnika i slično.
  3. Ocjenite dobavljače: Ocijenite dobavljače prema ESG standardima. Možete ih ocijeniti anketiranjem, traženjem certifikata ili bilo koji drugi način koji vam odgovara. Ensolva vam može pomoći u ovom koraku sa modulom SAQ (Supplier Audit Questionare).
  4. Uključite ESG u ugovaranje: Dodajte ESG klauzule u ugovore s dobavljačima, one trebaju jasno definirati očekivanja i standard, ali i definirati načine praćenja i izvještavanja.
  5. Provjeravajte usklađenost sa ESG-om: Napravite sustav za praćenje usklađenosti dobavljača s ESG standardima i tražite ih redovito izvještavanje.
  6. Educirajte zaposlenike i dobavljače: Organizirajte dobru edukaciju svojim zaposlenicima i dobavljačima o važnosti ESG-a i njihovoj ulozi u tome.
  7. Integrirajte ESG u svoju strategiju nabave: Povežite ESG sa vašom strategijom nabave kako bi ti faktori bili uključeni u sve aspekte nabave. Također, redovito pregledavajte i ažurirajte svoje ESG standarde kako biste se prilagodili promjenama.
  1. Surađujte s dobavljačima: Stalno surađujte s dobavljačima kako biste zajedno unaprijedili ESG faktore.

Priprema tvrtke za ESG izvještavanje zahtijeva strateški pristup i predanost održivom poslovanju. Pridržavanjem ovih koraka možete osigurati da vaša tvrtka ostane konkurentna i odgovorna. ESG izvještavanje je više od obaveze – to je prilika za rast i doprinos boljem svijetu.

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave