Što je novo u najnovijoj verziji Ensolva 5UP?

U novu 2023. godinu Ensolva ulazi sa stilom!

U produkciji je najnovija verzija softvera za nabava 5UP. Kao i uvijek, u fokusu su u prvom redu bile potrebe i želje Ensolva korisnika prema kojima smo oblikovali nove i poboljšavali postojeće funkcionalnosti. Kao najveću promjenu izdvajamo prilagodbu radu u novoj valuti, euru. Ipak, ono što ćete prvo primijetiti kad je pokrenete je novi dizajn. U ovom članku donosimo detalje novih značajki koje će vašu nabavu učiniti spremnijom za nove izazove.

Euro u Ensolvi

Najznačajnija promjena je prilagodba Ensolve radu u euru i ostalim valutama. Korisnici sada mogu birati predefiniranu valutu u kojoj žele raditi. Svi dokumenti (projekti, ugovori, zahtjevi i narudžbenice) dobili su oznaku valute. Također, na svim listama, pregledima i izvještajima gdje su prikazani novčani iznosi, sada se prikazuje i valuta. Prilikom generiranja stavaka ugovora iz dodjele koja je napravljena u kunama, sustav automatski konvertira iznose u eure po fiksnom tečaju. Od 1.1.2023. svi aktivni dokumenti koji su u kunama, automatski će se konvertirati u euro, a prilikom kopiranja starih dokumenta Ensolva će automatski izvršiti konverziju kune u euro.

SUPPLIER AUDIT QUESTIONNAIRE AND SCORECARD

Još jedno veliko poboljšanje u verziji 5UP je podsustav Supplier audit questionnaire and scorecard (SAQ/SAS) koji tvrtkama omogućava kontrolu provedbe ESG inicijative (environment, social, governance). Ovaj segment je minimalni korak u ocjenjivanju dobavljača kako bi se moglo upravljati lancem opskrbe na temu kontrole provedbe ESG inicijative što je praksa u ozbiljnim kompanijama koje brinu za dobrobit zajednice i okoliša. Postoji i europska regulativa koja propisuje obveze velikih subjekata po tom pitanju i očekuje se da će uskoro biti obvezno u nekoj formi.

Ensolva je omogućila svojim korisnicima brzo i jednostavno kreiranje SAQ upitnika za dobavljače i automatsko ocjenjivanje odgovora temeljem definiranih bodova. Sukladno odgovorima nabava radi s dobavljačem na popravku stanja ili radi na pronalasku zamjene za neadekvatnog dobavljača, a dobro ocijenjeni dobavljači imaju preferenciju kod evaluacije ponuda. Upitnici se popunjavaju jednom godišnje, dobavljaču se šalje sistemski e-mail iz Ensolve s obavijesti da mora ažurirati napraviti SAQ. Ako dobavljač u roku tri mjeseca nakon otvorenog SAQ-a ne ispuni SAQ, ne može pristupiti davanju ponude na tenderima uz upozorenje putem pop-up poruke da obavezno ispune SAQ.

Unos iznosa PDV-a na ponudama

Ova funkcionalnost posebno će razveseliti javne naručitelje prilikom nabave neoporezivih ili stavki koje imaju nižu stopu PDV-a (npr. 13%). Na ekranu za davanje ponude na Portalu dobavljača sada je moguće upisati postotak PDV-a za svaki predmet nabave. Pored toga automatski se prikazuje apsolutni iznos s PDV-om. PDV se može upisati i prilikom učitavanja predmeta nabave iz Excel tablice uz prikaz na web pregledu ponude. Na Portalu kupca PDV se prikazuje na svim mjestima gdje su vidljivi iznosi ponude.

Estetski i funkcionalni redizajn

Verzija 5UP također uključuje poboljšanje korisničkog iskustva kroz novi dizajn Ensolve. S obzirom na to da je riječ o estetskim i funkcionalnom redizajnu, Ensolva je još ugodnija i jednostavnija za obavljanje svakodnevnih nabavnih zadataka.

Pored spomenutih značajki, verzija 5UP također uključuje niz drugih značajnih poboljšanja i izmjena kao što su mogućnost potpune prilagodbe scenarija (workflow-a) u procesima zahtijevanja i ugovaranja, aktivnije sudjelovanje internog klijenta u natječajima kroz mogućnost tehničke evaluacije ponuda, dodjela posla na temelju više krugova natječaja i aukcija, komunikacija s članovima tima na ugovorima, dodavanje profilne slike na Portalu internog klijenta… Kao i uvijek, verzija sadrži i niz niz manjih poboljšanja i ispravaka grešaka u svim podsustavima Ensolve.

U konačnici, nove značajke u verziji 5UP čine Ensolvu još moćnijim i prilagodljivijim softverskim rješenjem za nabavu za širok raspon korisnika. Ako već koristite Ensolvu, preporučujemo ažuriranje na najnoviju verziju kako biste iskoristili nove značajke i poboljšanja. Ako još uvijek niste korisnik Ensolve, sada je idealno vrijeme da je implementirate u svoje nabavne procese.

PODIJELI OVU PRIČU

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave