Case Study: Airport Pula

Ensolva je jednostavnoj nabavi dala krila

O projektu

Sector: Javni naručitelj – uslužna djelatnost u vezi sa zračnim prijevozom

Moduli: Portal dobavljača, Plan nabave, Narudžbenice, Scenario manager

Broj zaposlenika: 122

Broj korisnika: 20

Sažetak projekta

Ciljevi

 • Pojednostaviti proces u nabavi i koncentirati se na core business.
 • Centralizirati nabavu i imati uvid u sve aktivnosti jednostavne nabave.
 • Podići kvalitetu odnosa s dobavljačima na višu razinu.
 • Postići učinkovitiji prijenos informacija i kontrolu procesa nabave u društvu.

Aktivnosti

 • Sve osobe involvirane u proces nabave umrežili smo u jedan proces.
 • Automatizirali unos narudžbenica i digitalizirali praćenje realizacije Plana nabave.
 • Standardizirali work-flow i implementirali Scenario manager.
 • Implementirali Ensolva portal dobavljača.

Rezultati

 • Poboljšan je protok informacija i ubrzano je donošenje odluka.
 • Nabava je podignuta na stratešku razinu.
 • Ubrzan je cijeli proces automatizacijom svih aktivnosti u jednostavnoj nabavi.
 • Postignute su značajne vremenske uštede.

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave