Case Study: Grad Kastav

Jednostavna nabava kakvu smo željeli

grad kastav

O projektu

Sektor: Javna uprava

Moduli: Zahtjevi, Portal dobavljača, Jednostavna nabava: kreiranje postupaka, elektroničke aukcije, prikupljanje ponuda, analiza ponuda, dodjela posla, narudžbenice, plan nabave

Broj korisnika: 18

Populacija: 10,440 (2001)

Sažetak projekta

Ciljevi

 • Svi podaci o nabavi moraju biti dostupni, a pretraga mora biti brza
 • Automatizirati kolanje poruka i obavijesti koje će rezultirati ubrzanjem interne komunikacije među zaposlenicima
 • Poboljšati i ubrzati komunikaciju s gospodarskim subjektima
 • Ubrzati i pojednostaviti postupak analize ponuda i dodjele posla
 • Smanjiti uporabu papira i razvijati ekološku svijest zaposlenika i stanovnika

Aktivnosti

 • Svi podaci nalaze na centralnom mjestu u digitalnom obliku i mogu se pretraživati na jedan klik prema različitim filterima.
 • Kreiran je jedinstven obrazac zahtjeva za nabavu i definirana su obvezna polja pa u nabavu pristižu jasno definirani zahtjevi.
 • 3. Zahtjevi za nabavu se automatski šalju na odobravanje nadređenim osobama koji ih na jedan klik odobravaju ili vraćaju na doradu.
 • Scenario manager osigurava da se sve aktivnosti provode u skladu s propisanim procedurama i pravilima.
 • Jednom uneseni podatak automatski se, bez prepisivanja, prenosi u sljedeću fazu procesa nabave.
 • Narudžbenice su popunjavaju na online obrascu, šalju automatski gospodarskim subjektima i arhiviraju u sustavu.
 • Definirani su predlošci koje sustav automatski popunjava i dostavlja gospodarskim subjektima (Zapisnik o otvaranju ponuda, Odluka o odabiru).

Rezultati

 • 50% skraćeno vrijeme za pretragu podataka.
 • 30% skraćen postupak nabave.
 • 50% automatizirano procesa u nabavi.

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave