Projekti nabave

Podrška za upravljanje projektima nabave osigurava učinkovitu provedbu svake nabave.

Pregled i brza pretraga povijesti

Organizirajte Vašu nabavu u projekte. Brzo pronađite projekte iz prošlosti i koristite ih u daljnjem radu

Sve na jednom mjestu

Nabava organizirana u projekte jamči da je sve vezano uz pojedini postupak dostupno na jednom mjestu (dokumentacija, komunikacija, nabavni tim, pozivi na nadmetanje, e-aukcije, ponude, analize, dodjele posla, izvještavanje,…)

Upravljanje i nadzor

Ukoliko ste direktor ili voditelj nabave, Ensolva Vam pruža potpun uvid u trenutno stanje i sve što se događa na raznim projektima, i možete po potrebi reagirati

Sukladnost s procedurama i pravilnicima

Upravljajte projektom nabave u skladu s odabranim scenarijem te osigurajte sukladnost s internim procedurama i pravilnicima

Transparentnost

Sve aktivnosti u nabavi automatski se evidentiraju. Brzo i jednostavno uđite u trag svemu što se događalo vezano uz pojedinu nabavu. Po potrebi tiskajte rekapitulaciju cjelokupnog projekta ili njegovog dijela i spremno dočekajte internu reviziju

Praćenje realizacije ušteda:

Pratite sve postignute uštede i odlučite hoćete li provesti novi krug natječaja ili eAukciju

Drugi moduli

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave