Istraživanje tržišta

Za uspjeh projekta nabave važna je kvalitetna priprema i dobro poznavanje tržišta. Pošaljite gospodarskim subjektima anketni upitnik na webu i u kratkom vremenu saznajte sve što Vas zanima.

Web forma

Olakšajte prikupljanje informacija o dobavljačima slanjem poziva na popunjavanje web forme. Koristite pitanja slobodnog unosa ili padajuće liste.

Pitanja anketnog upitnika (RFi)

Definirajte pitanja anketnog upitnika i podijelite ih u logične cjeline.

Mogući odgovori

Definirajte moguće odgovore na svako pitanje ili stvorite pitanje slobodnog unosa.

Samoocjenjivanje natjecatelja

Odredite pitanja koja su ujedno i kriteriji odabira i omogućite dobavljačima da se sami ocijene.

Samoisključivanje natjecatelja

Odredite odgovore na pitanja koji automatski isključuju dobavljače iz daljnjeg natjecanja.

Težinski faktori i broj bodova

Odredite težinski faktor za svako pitanje i broj bodova koje nosi pojedini odgovor.

Odgovori po predmetu nabave

Postavite uneseno pitanje za jedan ili sve predmete nabave.

Drugi moduli

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave