Analiza nabave

Tijekom korištenja Softvera stvara se velika količina podataka koje je moguće analizirati i na temelju zaključaka analize donositi odluke.

Indirektne uštede vremena i novca

Analizom podataka o Vašoj nabavi optimizirajte nabavni proces, kvantificirajte uštede, poboljšajte pregovaračku poziciju, racionalizirajte dobavljače, racionalizirajte kategorije, itd.

Odgovori na Vaša pitanja

Odgovorite na pitanja koja vas zanimaju o Vašoj nabavi, npr: Koliki je broj tendera s manje od tri dobavljača? Tko najviše vraća Zahtjeve na doradu i kome? Koliko prosječno traje projekt nabave; odobravanje; analiza ponuda; priprema tendera? Pokaži mi vrijednost nabavljene robe po ljudima, godinama, mjesecima, kategorijama. Koliko smo uštedjeli prošle godine u odnosu na planske cijene? Koliko puta je neki dobavljač bio pozvan na tender; imao najnižu cijenu; bio odabran? Koliko je tendera proveo neki referent a tko je postigao najveće uštede?

Predefinirane analize i ad-hoc analize

Koristite preko 50 predefiniranih analitičkih pogleda koji Vam pružaju uvid u Vašu nabavu ili stvarajte nove analize ad-hoc.

Moćan analitički alat

Sučelje analitičkog alata sadrži sve standardne funkcionalnosti Business Intelligence (BI) alata, kao što su podrška za različite tipove prikaza (stupčasti, tablice, pite), kontrolne ploče, formule, analitičke funkcije, drill-down, filteri, itd.

„Čišćenje“ duplikata

Automatski pronađite i riješite se duplikata u Vašim podacima kako bi analiza bila što točnija, npr. dupli materijali, dobavljači i sl.

Bez angažmana Informatike

Treba li Vam novi način pogleda na podatke možete ga sami stvoriti, bez da pitate Informatičare.

Brza memorijska baza

Podaci su pohranjeni u brzoj memorijskoj bazi pa su rezultati analize gotovo trenutačni .

Drugi moduli

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave