Prikupljanje ponuda

Digitalno prikupljanje ponuda jamči učinkovitost i jednake uvjete za sve natjecatelje. Za vrijeme trajanja natječaja Nabava nema uvid u sadržaj pristiglih ponuda, ali dostupne su osnovne informacije o njima

Prednosti za Nabavu

  • Nadzor nad dostavom ponuda: Saznajte jesu li dobavljači pogledali Vaš Poziv i jesu li predali svoje ponude kako bi na vrijeme mogli reagirati ukoliko nisu.
  • Dostava svih traženih podataka: Ponuditelji su dužni popuniti RFQ tablicu odnosno unijeti jediničnu cijenu za predmet nabave i pripadajuće uvjete nabave, osim ako je drukčije istaknuto u Pozivu, te mogu priložiti dokumentaciju i tekstualni opis ponude.
  • Integrirana Komunikacija: Komunicirajte sa natjecateljima u stvarnom vremenu.
  • „Otključavanje“ natječaja:Kontrolirano „otključajte“ postavke natječaja tijekom prikupljanja ponuda pa ga produljite, dodajte nove natjecatelje itd.
  • Anonimna komunikacija: Komunicirajte s dobavljačima anonimno tijekom trajanja natječaja jer su nazivi dobavljača skriveni.

Prednosti za natjecatelje

  • Transparentnost:Sve informacije o natječaju, specifikacija predmeta i uvjeta nabave te natječajna dokumentacija dostupna je na jednom mjestu.
  • Sigurnost i zaštita: Ponude su sigurno pohranjene i zaštićene od neovlaštenog pristupa.
  • Jednaki uvjeti za sve:Natjecatelji mogu biti sigurni da svi imaju jednak tretman i jednake uvjete od početka do kraja natjecanja.
  • Podsjetnik na dostavu: Ukoliko se bliži kraj natjecanja a neki natjecatelji nisu predali svoje ponude, sustav ih automatski podsjeća da uskoro ističe rok za dostavu.
  • Integrirana Komunikacija: Natjecatelji mogu komunicirati s Nabavom u stvarom vremenu.

Drugi moduli

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave