Scenarij nabave

Scenarij nabave

Definiranje standardiziranih procedura/procesa u nabavi osigurava da je provedba svake nabava u skladu s Vašim pravilnikom o nabavi.

Osiguravanje sukladnosti

Procedure i pravila koja opisuju proces nabave neke tvrtke tradicionalno su definirana pravilnikom. Međutim, da bi se pravila dosljedno provodila netko o tome treba voditi računa. Uz korištenje Scenarija nabave, o dosljednoj provedbi pravila brine Softver. Osigurajte provođenje nabave u skladu s Vašim pravilnikom.

Definiranje scenarija nabave

Da bi scenarij bio potpun potrebno je definirati slijedeće:

  • Popis aktivnosti u nabavi i redosljed njihovog izvršavanja
  • Projektne uloge i zaduženja za provedbu pojedine aktivnosti
  • Potrebna odobravanja
  • Osobe koje treba obavijestiti u određenom trenutku (putem e-maila)
  • Uvjetna grananja u procesu koja ovise o odabiru korisnika
  • Funkcionalnosti koje su zabranjene/nedostupne u određenom trenutku za određenog korisnika

Prilagodba scenarija tipu nabave

Definirajte jedan ili više scenarija po kojima želite da se provodi nabava. Primjerice, scenarij može biti maksimalno pojednostavljen za određene tipove/kategorije nabave ili pak vrlo složen.

Optimizacija nabavnog procesa

Razvijajte vlastite scenarije i kontrolirano i postupno optimizirajte procese u nabavi .

Drugi moduli

Pokrenite svoj posao

Transparentno upravljanje troškovima jednostavne nabave sa sustavom nabave