Daniela Banković, Daniel Pavlić i Renata Ivaštinović