Ensolva kalkulator uštede
Moderno rješenje za modernu nabavu

Aktivnost

Ušteda vremena

 • Unos zahtjeva za nabavom
  0h
 • Obrada zahtjeva za nabavom
  0h
 • Priprema tendera za dobavljače
  0h
 • Slanje poziva dobavljačima
  0h
 • Analiza pristiglih ponuda
  0h

Kontaktirajte nas

Upoznat sam s Pravilima privatnosti