Damir Šantek

Damir Šantek: Kako je Ensolva pomogla u digitalnoj transformaciji Nabave u HPB-u